Ja til tur i skoletiden

Ungdommer i Birkenau

I Vennesla har et enstemmig Levekårsutvalg gått inn for at turene til Tyskland og Polen kan arrangeres i skolens regi. Foreldre og elever i kommunen har gjort en viktig innsats for å overbevise politikerne om å opprettholde turene.

Avisen Vennesla Tidende melder at politikerne i kommunen har snudd etter vedtaket i vår som sa at 10. klassingene ikke lenger kunne reise på tur. Vedtaket om å stoppe turene skapte sterke reaksjoner blant kommunens befolkning da disse reisene har vært en verdsatt tradisjon i flere år.

Torsdag ble saken tatt opp igjen på nytt, og Levekårsutvalget vedtok at skolen kan arrangere turen som skoletur. Det medfører at skolen kan legge innholdet opp etter generell del og kompetansemål i skolens undervisningsplaner.

–  Dermed sikrer skolen inkludering av alle elever og kan påse at skolens kriterier for god orden og oppførsel følges, mente et samlet utvalg.

Handlingsrom

I et skriv fra Kunnskapsdepartementet fra 10. april i år påpekes det at opplæringsloven gir rom for reiser til tidligere konsentrasjonsleirer i skolens regi, så lenge ikke gratisprinsippet brytes. Videre understrekes det i Kunnskapsdepartementets brev at  ”skoleledelse, lærere, foresatte og elever har i dag et vidt spillerom til å organisere og ta frivillige initiativ som kan bidra til at skoleturer som medvirker til økt motivasjon og læring fortsatt kan avholdes”.

- Vi er veldig fornøyd med at politikerne i Vennesla har snudd i denne saken. Det viser at de tar i bruk handlingsrommet for å arrangere skoleturer innenfor rammene av gratisprinsippet, og at de verdsetter det utbyttet disse reisene gir elevene, sier administrerende direktør, Helga Arntzen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE