Tørke og matmangel i Gambia

Sutukoba

Aktive Fredsreisers samarbeidspartnere i Gambia melder at mangel på regn har ført til ødelagte avlinger og matmangel. Vi har derfor besluttet å overføre 50 000 kroner av de innsamlede pengene fra bussturene. Disse midlene skal benyttes til å kjøpe rissekker til befolkningen i landsbyer i Wuli distriktet.

Flere områder i Gambia er fortsatt sårbare etter den akutte matkrisen i 2012. Regnet kommer kun en gang i året i Sahel-regionen, og mangel på nedbør har store konsekvenser befolkningen som i stor grad er avhengig av det de dyrker selv. Tørkeperioder i dette området er vanlig, men har kommet stadig oftere på grunn av klimaendringene.

Hvert år samler reiselederne inn godt over 200 000 kroner på bussene. Disse pengene er viktige bidrag til de langsiktige utviklingsprosjektene i Gambia, men også når det oppstår akutte situasjoner slik som nå.

Vi vil derfor rette en stor takk til elever, foreldre og lærere som støtter dette arbeidet!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE