- Bruk dagen til å tenke og lære

Fredsparken

Slik avsluttet ordfører i Risør, Per Lunden, sin tale i Fredsparken 10. desember. Både menneskerettighetsdagen og årets mottakere av Nobels fredspris setter søkelyset på rettighetsbrudd og viktigheten av internasjonale standarder. Over 90 elever fra Risør Voksenopplæring og beboere ved asylmottaket møtte opp i parken for å feire FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter og prisvinnerne.

Hvert år legger vi ned en stein i Fredsparken til ære for fredsprisvinnerne. Onsdag fikk Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi sin stein i parken. Etter markeringen ble det servert vafler og gløgg på Fredshuset hvor vi fulgte den direktesendte utdelingen av prisen.

Ordførerens tale i sin helhet

I dag, den 10. desember, markerer vi den internasjonale Menneskerettighetsdagen.
Vi gratulerer også samtidig Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi med Nobels Fredspris. Denne dagen er en merkedag over hele verden og selvfølgelig er det viktig at vi feirer og markerer også her i Risør. Takk til Aktive Fredsreiser som minner oss på denne viktige dagen hvert år og som hver dag hele året arbeider for ungdoms engasjement for fred, menneskerettigheter og forståelse på tvers av landegrenser.

Takk også til dere som møter opp for å markere dagen her i Fredsparken. Elever fra den kommunale voksenopplæringen (VIRK) stiller trofaste opp. Mange av dere er flyktninger og kommer fra land med grove brudd på menneskerettighetene. Da er det naturlig å tenke seg at dere har spesiell grunn til å markere menneskerettighetsdagen og den pågående innsatsen for å hindre brudd på menneskerettighetene. Men vi kan også snu på det. Og si at vi som lever i et fredelig land med få brudd på menneskerettighetene har spesiell grunn til å markere. Ikke minst for å holde oppe våre egne standarder i forhold til det sterke etiske budskapet om verdighet og likhet som ligger i menneskerettighetene.

Den 10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt, og datoen har vært markert siden 1950. Det gjør dagen til en av FNs eldste internasjonale dager. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. 

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2014 skal tildeles Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Barn skal gå på skole, ikke utnyttes for økonomiske formål. I verdens fattige land er 60 prosent av befolkningen i dag under 25 år. Det er en forutsetning for en fredelig utvikling globalt at barn og unges rettigheter respekteres. Særlig i konfliktområder bidrar overgrep mot barn til at konflikter føres videre gjennom generasjoner.

Med stort personlig mot har Kailash Satyarthi, i tradisjonen fra Gandhi, ledet ulike former for protestaksjoner og demonstrasjoner, alle fredelige, for å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.

Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Gratulerer med dagen. Bruk den til å tenke og lære!

Ordfører Per Lunden
Ordfører Per Lunden holdt tale

Helga Arntzen legger ned stein for Nobels Fredspris 2014
Helga Arntzen legger ned stein for Nobel Fredspris 2014

Diktlesning
Diktlesning

Diktlesning
Diktlesning

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE