Øystein Sørensen har lagt ut på sin siste reise

Aktive Fredsreiser har mistet en av sine mest trofaste og lojale reiseledere. Vi har mistet en av våre kjæreste kollegaer. Øystein var en engasjerende humørspreder til stor inspirasjon for oss alle.

Øystein Sørensen

Med vantro og stor sorg mottok vi tidligere i år beskjeden om at vår gode venn og kollega var blitt uhelbredelig syk og kun hadde kort tid igjen. Når han nå den 25. juli forlot oss oppleves det urettferdig og det fremkaller fortvilelse over at ingen ting kan få ham tilbake.

Med sin lune humor og sitt behagelige vesen fikk han rask kontakt med elever, foreldre og lærere. Han var en trygg og populær reiseleder. Han hadde alltid tid til omsorg for enkeltmennesket selv når han hadde ansvaret for store grupper.

Øystein hadde alle verdiene Aktive Fredsreiser ønsker og står for i seg. Hans framferd var beskjeden, og han framholdt hele tiden hvor verdifulle alle mennesker er. Han hadde ærefrykt for menneskeverdets ukrenkelighet. Han ble et forbilde for mange av reiselederne, og han delte villig av sin erfaring.

Siden 2002 har vi hatt gleden av å ha Øystein som kollega i Aktive Fredsreiser. Han ble fort en av de dyktigste reiselederne våre. Sammen med sin kjære Bjørg som allerede hadde reist i mange år, var han etterspurt som reiseleder for mange av skolene som reiser med oss. Å fylle tomrommet Øystein nå etterlater seg blir svært vanskelig.

Vi lyser fred over Øystein Sørensens minne.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE