Svenske nynazister velkommen i skoledebatter

I Aftenposten den 19.mai 2014 kunne vi lese om en pågående debatt i Sverige om hvorvidt svenske nynazister skal få delta i skoledebatter under kommende valgkamp i Sverige.

Svenske rektorer har ikke ønsket deltakelse fra de politiske partiene ytterst på høyre fløy, men har fått klar beskjed fra sine overordnede at: ”skolen har ikke rett til å forby meningsytringer bare fordi de er i strid med grunnleggende demokratiske verdier”.
Den svenske storavisen, Aftonbladet oppsummerer dette pålegget fra myndighetene slik: ”Den svenske stat kommer, ved hjelp av skoleplikten, til å tvinge blant annet jødiske barn og barn av romfolk til å møte nynazister”. Myndighetene mener derimot at eventuelle krenkende ytringer ikke er deres sak, men en oppgave for politiet og påtalemyndighet.

I Sverige i dag finnes det flere høyreekstreme politiske partier og grupperinger. Det største politiske partiet som forfekter en ideologi som er antidemokratisk og krenkende, er Sverigedemokratene. I kommende valg vil de stille lister i hele 35 av svenske kommuner. Sverigedemokratene er imidlertid ikke det mest ekstreme partiet på ytterste høyre fløy. Svenskarnas Parti er et annet. Dette partiet er antidemokratisk og vil avvikle det parlamentariske systemet. Partiets grunnsyn er fundert på en nynazistisk ideologi. Svenskarnas Parti beskrives som rasistisk og mer som en militant gruppe enn et parti i vanlig forstand. En av partiets kritikere, Marie Demker sier det slik: ”Jeg kan ikke se at partiets program kan gjennomføres innenfor rammen av et liberalt demokrati”.

Tidligere besto ytterste høyre fløy i Sverige også av et parti som oppsto fra en utbrytergruppe fra Sverigedemokratene i 2001. Partiet kalte seg Nationaldemokratene, men meldte sin egen nedleggelse våre 2014 da de opplevde en nedgang i tilhengere, at bevegelsen rett og slett krympet – noe den for øvrig har gjort siden 2004. Akkurat det må vel kunne kalles et lyspunkt. Siden de selv ikke opprettholder sin virksomhet, ber de eventuelle sympatisører og meningsfeller stemme på Sverigedemokratene ved kommende valg.

Og det er altså ved kommende valg de svenske rektorene uttrykker sin bekymring over deres overordnedes direktiv. Det er ved de kommende valgene myndighetene ønsker velkommen antidemokratiske og rasistiske partier inn i skolen. Antakelig, og forhåpentligvis, opplever de et dilemma i at krenkende ytringer skal ha plass for å verne ytringsfriheten. Men eventuelle negative konsekvenser overlater de altså til politiet og påtalemyndighet å håndtere.

Her i Norge har vi sluppet unna dette dilemmaet – i alle fall så langt. Men døra er ikke helt stengt i norske skoler ennå. Skulle politiske ideologier på ytterste høy fløy få fotefeste og tilstrekkelig med tilhengere til å danne et valgbart parti, er det skoleeier – dvs. kommunestyret – som bestemmer om de får delta i skoledebatter. Men før det eventuelt kommer så langt her hjemme, har vi mulighet til å hindre framvekst av nynazisme gjennom å forstå og motarbeide slike strømninger. Det viktigste å huske på i denne sammenhengen, er at nynazisme innebærer at noen av vårt samfunns grunnleggende verdier skal fjernes. Nynazisme er i seg selv udemokratisk.

Menneskesynet de bærer fram er heller ikke i nærheten av et humanistisk perspektiv. Når en politisk ideologi mangler både en demokratisk forankring og ikke støtter opp om menneskeverdet, sier det i utgangspunktet noe om hvilket samfunn de vil skape. Heldigvis er nynazistisk tenking langt fra flertallet her i Norge. Og heldigvis har vi kommende generasjoner som allerede har forstått dette.

Siden 1992 har skoleungdom i Norge kunnet reise på studie- og tematurer til tidligere nazistiske konsentrasjons- og utryddelsesleire, samt kommunistiske fengsler. Gjennom disse turene har 350.000 elever, lærere og foreldre sett med egne øyne restene av en historie hvor totalitære ideologier rådet grunnen. At et så stort antall har gjennomført turene, har nok uten tvil vært med å bevisstgjøre såpass mange mennesker i vårt land, at det har vanskeliggjort etableringen av flere og større ekstreme miljøer.

Hundrevis har fått en betydelig innsikt i hva som venter samfunn som fjerner grunnleggende demokratiske spilleregler og respekten for enkeltindividets rettigheter. Turene kan nok med rette kalles en vaksine mot ekstreme politiske bevegelser på begge ender av den politiske aksen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE