Tysk skoleklasse besøkte Landeskogen Peace Center

Tysk skoleklasse

Mellom 8. og 15. september arrangerte Aktive Fredsreiser for første gang skoletur til Norge for tyske elever.

Elevene fra Wilma-Rudolph-Oberschule i Berlin var innom Nobels Fredssenter og Fredshuset i Risør før de ankom Bygland og Landeskogen Peace Center. Et viktig punkt på turprogrammet var møtet med en vennskapsklasse fra Evje ungdomsskole. Denne klassen hadde tysk som fremmedspråk på skolen, og elevene utvekslet informasjon om skolesystemet i Tyskland og Norge.

Sport var en interesse mange delte, og elevene spilte volleyball og fotball sammen. Torsdagen dro gruppen sammen med de norske elevene til Lysebotn hvor de gikk til Kjerag.

Turen arrangeres av Aktive Fredsreiser. Administrerende direktør, Helga Arntzen, slår fast at gruppen fikk mye ut av besøket i Setesdal:

-  I løpet av turen fikk elevene innsikt i tema som menneskerettigheter, klima og natur. På Landeskogen Peace Center møtte de to nyfødte elgkalver som har kommet til Landeskogen. Skoleklassen opplevde også den flotte naturen Setesdal har å by på, blant annet raftet de i elven Otra.

Gruppen bodde på Revsnes hotell i Byglandsfjord.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE