Åpning av utstillingen "Den kalde Krigen" på Landeskogen

Soldat over piggtråd

I forbindelse med utdelingen av Blanche Majors Forsoningspris den 1.november, vil det bli åpnet en ny utstilling på Landeskogen Peace Center i Byglandsfjord. Utstillingen ”Den kalde Krigen” er en gjennomgang av perioden mellom andre verdenskrig og oppløsningen av Sovjetunionen.

Gjennom tekst, bilder og gjenstander belyser utstillingen en periode hvor stormakter og ideologier sto mot hverandre, og hvor enkeltmenneskets dagligliv ble preget av spenningen mellom øst og vest. Ikke minst legger utstillingen vekt på det delte Tyskland og over 40 års adskillelse av familie og venner.

Blant gjenstandene som er utstilt er en Trabantbil, en modell av Checkpoint Charlie, steiner fra Berlinmuren og fra Forsoningskirken, samt en nøkkel fra Stasifengslet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE