Rektor for drømmeskolen ble "Årets Ladejarl"

Årets Ladejarl 2015

Per Solli mottar prisen for hans fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse som rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Under Sollis ledelse har skolen blitt forvandlet fra et sted som toppet fraværs- og frafallsstatistikken til å bli en suksesshistorie.

-  Når elevene kommer til oss gir de oss tre år av sine liv for å få kunnskaper, ferdigheter og holdninger for det videre livet. Vi får da muligheten til å gjøre dem til et gangs menneske til glede for både dem selv og menneskene rundt dem. Min jobb er å sikre grobunn for god skoleopplevelse med utgangspunkt i elevens behov, sier rektoren.

Solli har jobbet målrettet med å forankre verdisettet tydelig og jobbet systematisk med måten lærere, elever og foreldre skal forholde seg til hverandre på. Sollis verdigrunnlag er tuftet på åpenhet, at læringen skjer både i og utenfor klasserommet og viktigheten av å se elevene som hele mennesker.

Administrerende direktør i Aktive Fredsreiser , Helga Arntzen, fikk «Årets Ladesjarl» i 2012. Hun roser juryen for årets avgjørelse.

-  Per Solli er en verdig vinner, og et god eksempel på at verdibasert ledelse og arbeid fungerer, slår Arntzen fast.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE