Satser på klima og miljø på Landeskogen

Foredrag om miljø og klima

Landeskogen Peace Center vektlegger tema som fred, miljø og klima. Kristian Røssaak, som til vanlig jobber for FN-sambandet, har hatt et tre måneders engasjement på Landeskogen for å utvikle disse områdene. I den forbindelse besøkte Kristian Fredshuset i Risør for å snakke om rovdrift på naturressursene, miljøødeleggelser og global oppvarming.

Disse temaene vil også vies oppmerksomhet på skoleturene. -  Aktive fredreiser møter tusenvis av unge mennesker til samtaler om de viktige spørsmålene. At de nå også baker inn klima- og miljøspørsmål i turene sine er både riktig og viktig, slår Kristian fast.

Sammendrag av foredraget på Fredshuset

Grovt forenklet kan man si at 2. verdenskrig var en mobilisering mot fascisme og nazisme. Så har mange kriger etter det dreid seg om kontroll over olje. Fremtidas kriger antar man vil dreie seg om vann. Vi vet at verdens vannressurser presses både av klimaendringer og miljøødeleggelser. Sammen med befolkningsvekst ligger det an til en "perfekt storm", men også fantastiske muligheter for samarbeid om forvaltning av knappe vannressurser.

Å bekjempe klimaendringer, beskytte økosystemene og miljøet er helt sentralt i forebyggingen av krig og konflikt. Fredsarbeid av første kvalitet.

Da Nobelkomiteen i 2007 gav Nobels fredspris til FNs klimapanel og Al Gore, var begrunnelsen knyttet til arbeidet med å beskytte miljøet og hindre farlige klimaendringer. Tildelingen var en kraftig advarsel og en understrekning av sammenhengen mellom fredsarbeid og vern av planeten.

Så har oppmerksomheten rundt disse problemene økt, og kriseforståelsen tiltatt. Noe som blant annet har resultert i at da FN i august vedtok 17 nye bærekraftsmål var det nettopp en kraftfull adressering av klima- og miljøutfordringene. I innledningen står det:  Det blir ingen fred uten en bærekraftig utvikling, og det blir ingen bærekraftig utvikling uten fred.

Landeskogen Peace Center sin oppmerksomhet på klima- og miljøspørsmålet er derfor fredsarbeid helt i sin tid. LPC ligger enda i forkant av utviklingen og kan, med et målrettet og kraftfullt fokus, innta en ledende posisjon nasjonalt. Dette er svært spennende og det ligger store utviklingsmuligheter for LPC og hele Setesdalen i denne tematikken.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE