27 år siden Berlinmurens fall

Roser i muren

Det er 27 år siden muren i Berlin falt. 
Dagen ble markert med appell av Helga Arntzen i Bernauer Strasse i Berlin sammen med elever fra Arendal, Kristiansand og Oslo.

På 80-tallet opplevde vi Glasnost – åpenhet – med innføring av demokrati i en rekke tidligere Sovjetstater. Vi opplevde murens fall i Berlin, og gjenforening av tyske søstre og brødre.

EU fikk i 2012 Nobels Fredspris for sitt arbeide med å bringe Europa fra et krigens kontinent til et fredens kontinent. EU har spilt en stor rolle også i forsoningsprosessen på Balkan.

Men er vi fremdeles på rett vei?

Europa bygger murer for å hindre mennesker på flukt fra krigen i Syria å komme i sikkerhet. Storbritannia har meldt seg ut av EU bl.a. for å slippe å ta imot EUs kvoteflyktninger. Lyspunktet er at vi gjennom Paris-avtalen har klart å bli enige om felles klimamål.

Samarbeid på tvers av grenser er løsningen for fortsatt fred, frihet, demokrati og bevaring av menneskerettighetene.

Samarbeid på tvers av grenser er løsningen på våre felles utfordringer innen klima, fordelingspolitikk og migrasjon. 

Vi trenger ikke flere murer!

Helga Arntzen med elever fra Arendal og Oslo Helga Arntzen taler i Bernauer Strasse

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE