Aktive Fredsreiser godkjent som undervisningsinstitusjon

Aktive Fredsreiser har mottatt bekreftelsen fra Auschwitz-Birkenau Museum på at vi er godkjent som undervisningsinstitusjon.

Auschwitz

Dette betyr at vi har mulighet til å reservere tid for omvisning hele 18 måneder på forhånd.

Dette er en stor fordel for skolene som planlegger turen allerede i 8. klasse. Auschwitz-Birkenau Museum opplever økende interesse og har måttet avvise mange besøkende.

Det er derfor veldig viktig at Aktive Fredsreiser har mulighet til å bestille tidlig.

Brev fra Auschwitz med godkjenning

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE