Landeskogen 100 år og prisutdeling Fangenes Testamente

Landeskogen før Landeskogen nå

Sted: Landeskogen, Grendi, Bygland, Aust-Agder

PROGRAM LØRDAG 30. JULI

Landeskogen 100 år
kl. 11.00 Kaféen og utstillingene åpner.
kl. 12.00Åpning ved Knut A. Austad – leder Landeskogens venner.
Hovedforedrag: Landeskogen – sanatoriet, fortellinger ved Halvor Fjermeros.
«Landeskogen 100 år» – bokpresentasjon ved Bjørn Arntzen.
Landeskogen og vyer framover ved Helga Arntzen.
Jubileumshilsner – Bygland kommune ved ordfører og andre.
Kulturinnslag.
Musikalske innslag ved Kulturpatruljen.

Fra kl. 14.00: Vandring på ”kjærlighetsstien” med Roald Rysstad.

Fangenes Testamente
kl. 15.00 FANGENES TESTAMENTE – PRISUTDELING
Programmet ledes av Vidar Fjeldstad.
Åpning ved ordfører Leiv Rygg.
Historie/statutter for prisen ved Tollef Larsson.
Musikalske innslag.
Om Aktive Fredsreiser ved Helga Arntzen.
Hovedtale ved Tore Godal:
”KZ-syndromets relevans for global helse i dag.”
Om Institutt for fredsforsknings (PRIOs) deltagelse,
tidligere prisvinnere og årets tildeling ved Agnete Schjønsby.
Om prisvinneren / Overrekkelsen av prisen.
Prisvinnerens takketale.
Musikalske innslag.

Kontaktpersoner for ytterligere info / intervju osv:      
Helga Arntzen – mobil 95238166
Knut A. Austad -  mobil 91367269

Arrangør: Landeskogen Peace Center / Bygland kommune og venneforeningen til Landeskogen.

Landeskogen 100 år

Tuberkulosesanatorium – institusjon for psykisk utviklingshemmede – Flyktningmottak og nå Fredssenter!
De store bygningene og stedet har rommet mennesker, skjebner og gleder – helsehistorie og institusjoner som tilsvar på ulike reformer – hverdagsliv og arbeidsplasser - og et eget samfunn i seg sjøl.  Nå er Landeskogen et sted der folkelig engasjement og store vyer for fred og miljø møtes i regi av Helga Arntzen og Landeskogen Peace Center.  Vi håper du og mange finner veien til et rikholdig program om fortid, nåtid og framtid.
Programmet starter med Knut A. Austad som leder av venneforinga og sentral politiker, før bokpresentasjon: «Fra sanatorium til fredssenter» , kåseri: «Sentralinstitusjon og sanatorieskjebner»  v/Halvor Fjermeros,  hilsner  v/ Stortingsrepr. Ingebjørg A. Godskesen ,  Fylkesmann Stein A. Ytterdal,  ordfører Leiv Rygg o.a.   Helga Arntzen er ideolog og gründer av Aktive Fredsreiser, Hvite busser, Fredssenteret på Landeskogen- og driver av hjelpeprosjekter rundt om i verden – hun deler vyer for framtida!
Runar Granheim synger Ingvald Langemyr-tekster; «Før og No» -   Kulturpatruljen kommer også.

Landeskogen Fredssenter

Internasjonalt blikk på fredsskaping – prisutdeling - fangenes testamente
Aktive fredsreiser deler årlig ut en pris til mennesker som utmerker seg i måten de bidrar til å sette fokus på forståelse av konflikter- hvordan de oppstår, kan løses eller leves med. 
Ettermiddagsprogrammet på Landeskogen den 30. juli er en sjelden anledning til å høre nasjonale og internasjonale kapasiteter og om utrettelig og uegennyttig innsats for fredsskaping på ulike måter.
Dette er en unik anledning til å høre Agnete Schjønsby – for Prio – Helga Arntzen og ikke minst prismottaker og hovedtaler Tore Godal .  Tore Godal mottar prisen for sin innsats for helsefremming blant verdens fattige gjennom helseforskning og helsepolitikk og operativt arbeid gjennom hjelpeorganisasjoner i en årrekke.  
Prisutdelingen finner sted på Landeskogen i forbindelse med 100 års-jubileet der – og setter menneskelig lidelse, enkeltmenneskers engasjement, innsats og helsepolitikk inn i en norsk ramme
Åpen kafe  -   utstillinger .  

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE