Et tidsvitne er borte

Ved Haakon Sørbyes bortgang 15. september 2016, er et av våre siste tidsvitner i Aktive Fredsreiser gått bort.

Haakon Sørbye

Sørbye (f.16.03.20) studerte ved NTH da krigen startet. Han deltok i krigshandlingene våren 1940. Bl.a. med etterretningsvirksomhet via Skylark B, i tett samarbeid med Secret Intelligence Service. I perioder var dette den eneste spionsenderen som rapporterte regelmessig til England, informasjon over den tyske flåteaktiviteten i Norge.

Dette kostet ham 3 1/2 år i konsentrasjonsleir. Han ble arrestert 10. september 1941, og ble flyttet mellom forskjellige konsentrasjonsleirer, bl.a. natt-og-tåke-leiren Natzweiler-Struthof. Ved krigens slutt ble han reddet av Røde Kors.

Etter krigen var han bl.a. forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og de siste 17 årene av sitt yrkesliv var han professor ved NTH.

Som pensjonist viet han en stor del av tiden til ungdom, og han reiste som tidsvitne for Hvite Busser og Aktive Fredsreiser i en alder av 95 år.

Vi som var så heldige å få reise med Sørbye fikk møte et tidsvitne som på en levende måte formidlet sin dramatiske historie. Han hadde en balansert framstilling, ”krydret” med effekter han fortsatt hadde fra sin fangetid. Samtidig hadde han sitt lune smil på lur. Han var engasjert og hadde alltid tid til en prat med spørrelystne ungdommer.
Han fikk flere utmerkelser - bl.a. Deltagermedaljen - Haakon VIIs frihetsmedalje og King's Medal for Courage.

For sin innsats for norske ungdommer ble han i mars 2015 tildelt Kongens fortjenestemedalje.

Nå er Haakon Sørbye borte, men han satte solide spor etter seg, og det er vår oppgave å formidle hans historie videre.

Vi lyser fred over Haakon Sørbys minne!

Ansatte og reiseledere i Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE