Den internasjonale toleransedagen 16. november

Dagen ble innstiftet av FN i 1995 for å få mennesker verden over til å reflektere over toleransebegrepet og erkjenne hvor viktig det er i våre moderne flerkulturelle samfunn å vise respekt på tvers av nasjonale, etniske, religiøse og andre skillelinjer.

Foto: Scanstock
Foto: Scanstock

Vi trenger å bli minnet om at toleranse er viktig. Særlig i disse tider hvor mange av verdens politiske ledere går foran med verbal hatretorikk og rasisme. Trump i USA, Geert Wilders i Nederland, Marine le Pen i Frankrike, Norbert Hofer i Østerrike og mange flere. Dette fører til at mange nå føler at de har en legitim rett til å utøve rasistisk vold.  Hatet er i ferd med å spre seg fra nettet til gatene.

Selv om vi også i Norge ser tendenser til nasjonalistiske og rasistiske strømninger, har disse strømningene heldigvis ikke like god grobunn som i andre land. En av grunnene er at skolene i Norge, gjennom nasjonale handlingsplaner, har fokus på mobbing, rasisme, antisemittisme og radikalisering. Mange skoler deltar også på våre dokumentasjonsreiser til konsentrasjonsleire i Polen og Tyskland hvor ungdommene får se konsekvensene av rasisme. Dette er en god vaksine!

Aktive Fredsreiser benytter samtidig anledningen til å gratulerer the Federal Research and Methodological Center for Tolerance Psychology and Education i Russland med UNESCOs pris for fremme av toleranse og ikke-vold.

Prisen overrekkes i dag på den Internasjonale toleransedagen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE