Aktive Fredsreiser gir kr 200 000,-
til skole i Gambia

Skole og elever som Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser mener at utdanning er en viktig faktor i fredsarbeidet. FNs menneskerettighetsartikkel 26 sier: ”Enhver har rett til undervisning”, og ”Alle skal ha adgang til yrkesopplæring”.

Aktive Fredsreiser bidro i 2015 med 157 400 kroner til oppstart av ungdomsskolen West African Academy of Sience and Technology (WAAST) i Gambia. Skolen har 71 elever og 12 lærere som underviser i bl.a. fysikk, biologi og IT. Elevene kommer fra fattige familier som ikke har råd til å sende sine barn til offentlige skoler. På WAAST får de sponset sin skolegang.

Aktive Fredsreiser bidrar nå med ytterligere 200 000 kroner til utvidelse av skolen som er i gang med andre etasje på skolebygget.
Rektor på skolen heter Momodou Jain. Han har sin utdanning fra Universitetene i Oslo og Bergen, og har en doktorgrad innen laserteknologi. Momodou har et ønske om å gi noe tilbake til landet sitt. I tillegg til å drive WAAST underviser han på universitetet i hovedstaden Banjul.

West African School

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE