Informasjonsmøte for etterkommere av tidliger fanger

Ungdommen må bli vår hukommelse!
Vi må aldri glemme historien, men levere den videre til de unge. Den må bevares for framtidige generasjoner, slik at dette uhyrlige ikke skal gjenta seg.”
(Elling Kvamme, fange i Buchenwald)

Kjære etterkommere av tidligere fanger/tidsvitner fra nazistenes fangeleirer under den andre verdenskrig.

Hvite Busser og Aktive Fredsreiser arbeider for å gi våre ungdommer gode holdninger. Vi er overbevist om at våre dokumentasjonsreiser er et bidrag til at Norge, tross alt, er et samfunn godt rustet til å motstå ideologier som truer menneskeverdet og demokratiet. Den frihet og fred vi ofte tar for gitt, kommer ikke av seg selv.

Elling Kvamme var en av mange tidsvitner som, på temakvelder etter besøk i en av konsentrasjonsleirene, delte sin historie med de kommende generasjoner. Det er, naturlig nok, ikke så mange igjen av dem som selv opplevde nazistenes grusomme handlinger. Vi ønsker derfor å gi dere, etterkommere av tidsvitnene, muligheten til å bidra til vår felles hukommelse ved å fortelle deres foreldres/besteforeldres historie. Vi inviterer herved til et informasjonsmøte hvor dere vil få vite mer om hvordan dette kan gjøres.

Tid: Mandag 24. april kl.10 til 14
Sted: Holocaustsenteret, Villa Grande, Huk Aveny 56 (buss 30 fra sentrum)

Program:            

* Informasjon om Hvite Busser og Aktive Fredsreisers ideologi
* Informasjon og drøfting av hvordan tidsvitner best kan bidra med sine budskap
* Lunsj serveres på Kafé Villa Grande
* Foredrag av et nåværende tidsvitne
* Praktisk informasjon, reisebetingelser.

Påmelding innen onsdag 19. april til: bjorn@aktive-fredsreiser.no  eller 91537714

VELKOMMEN!

Ole Johnny Hansen                                                                        Helga Arntzen

                        

"Den som glemmer historien, må leve den om igjen."
Inskripsjon på en vegg i Auschwitz

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE