Tidsvitne Finn Lømo-Hansen er død

14. februar kom beskjeden om at vårt tidsvitne Finn Lømo-Hansen (f. 1924) hadde sovnet stille inn – 92 år gammel.

Finn Lømo-Hansen
Foto: privat

Han vokste opp i Lillestrøm og var tidlig veldig bevisst på sine verdivalg. 12 år gammel ble han med i Speideren, tre år senere ble han med i Røde Kors Hjelpekorps, og da krigen kom valgte Finn å bli med i Hjemmestyrkene og Sivilforsvarets Sanitet fra 1941.

Han var også aktiv innen sport, og da Quisling og nazistene innsatte sine folk til ledere i idrettslagene over hele Norge, ble Finn med i den  landsomfattende ”Idrettsboikotten”, og meldte seg ut av Lillestrøm Sportsklubb i juni 1941.

Det ble en stor omveltning for familien da hans far ble arrestert av nazistene i 1943 og sendt til Grini fangeleir hvor han satt i godt over 2 år. I mens var sønnen med i Hjemmestyrkene. Da freden kom ble Finn overført i vakttjeneste som sersjant. Han er tildelt deltagermedaljen.

Senere bosatte han seg sammen med kona Else i Kragerø. Da Finn ble pensjonist valgte han å bli med på turene til Aktive Fredsreiser som tidsvitne. Han hadde en solid selvopplevd bakgrunn å bygge på, og for ham var det viktig, ikke bare å fortelle om hva nazisme og fremmedfrykt kan føre til, men like mye vektlegge hvor viktig det er at vi i dagliglivet tar de riktige verdivalgene. At man ikke blindt følger en karismatisk leder, men selv reflekterer over hva som er riktig.

Han var en god formidler, som gang etter gang tok med skoleelever på tur. Rundt om i Norge er det mange ungdommer som sitter tilbake med gode minner om et engasjert og omsorgsfullt tidsvitne, en mann som alltid tok seg tid til å høre på dem og som alltid hadde et godt smil å dele med seg.

Han ble begravet fra Sannidal kirke tirsdag 21. februar.

Vi lyser fred over Finn Lømo-Hansens minne.

Administrasjon og reiseledere i Aktive Fredsreiser.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE