Undervisningskoffert

Undervisningskoffert

Alle ungdomsskoler i landet -  1176 i tallet – har fått vår nye undervisningskoffert.

Den inneholder fagstoff og filmer om:

* Rasisme og antisemittisme
* Radikalisering
* Mobbing
* Den kalde krigen
* Menneskerettigheter
* Klima og miljø

  • I tillegg inneholder den en avis med utklipp fra norske aviser utgitt i perioden 1933 til 1945. Den viser at det norske folk viste ganske så mye om nazistenes fremferd.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE