Veteransamtale om fred og frihet

Arne Eilertsen og Thorvald Stoltenberg
Arne Eilertsen (85) møtte Thorvald Stoltenberg (85)

Arne Eilertsen har reist med tusenvis av elever, foresatte og lærere på dokumentasjonsreiser til Polen og Tyskland. Han var selv den yngste som noen gang ble tatt inn til Gestapo-avhør på Arkivet i Kristiansand og hans far var tysk fange i Sachsenhausen.  Arnes motivasjon er at de unge skal forstå at nazismen aldri må få fotfeste igjen, og at fred ikke er en selvfølge.

Presseveteranen Helge Røed ledet samtalen med de to. Begge la vekt på viktigheten av våre dokumentasjonsreiser som en faktor i det holdningsskapende arbeidet blant ungdom. Arne ga flere eksempler på at det nytter. Thorvald mente at reisen bør være en del av skolens undervisningsopplegg.

Helga Arntzen overrakte blomster og heder til Arne for hans 10 års innsats som tidsvitne for Aktive Fredsreiser.

Thorvald, Helga og Arne
Thorvald Stoltenberg, Helga Arntzen og Arne Eilertsen

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE