Brev til politikerne

Kjære politiker!

JA til nasjonal støtteordning for toleransereiser!

Gratisprinsippet (som vi prinsipielt er enig i) har dessverre ført til at stadig flere toleransereiser arrangeres av foreldrene. Når reisene er foreldredrevet, gjelder ikke Gratisprinsippet. Men, konsekvensen kan bli et dårligere pedagogisk opplegg når læreren ikke er med, og når reisen ikke forberedes i klassen. Det er dessuten en overhengende risiko for at elever fra ressurssvake familier ikke blir med.

* Vi mener at toleransereisene bør være en del av skolens pedagogiske opplegg.

* For at klassen skal kunne ha et godt faglig opplegg før reisen, og etterarbeid etter reisen, er det nødvendig at læreren er med på turen.

* Et virkemiddel kan være å innføre en post på statsbudsjettet (tilsvarende leirskolefondet) som skolen (eller elever) kan søke støtte fra.

* Det aller viktigste er imidlertid at politikerne sender signaler til skolene/kommunene om at toleransereiser er et ønsket virkemiddel i kampen mot rasisme, antisemittisme, mobbing og radikalisering (ref Regjeringens handlingsplaner).

Hvert år reiser ca. 15 000 elever, lærere og foresatte med oss. Vi vil gi dem tro på at konflikter kan løses, at fred kan skapes og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. 
Vi mener at våre holdningsskapende reiser har stor betydning i ungdommenes oppvekst, og har bidratt til at Norge – tross alt - er det landet i Europa med færrest nynazister.

Vi håper at du som politiker vil jobbe for at toleransereiser blir en del av skolens pedagogiske opplegg.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE