Folkemordet i Rwanda

Rwanda

Etter fire år med borgerkrig mellom de to folkegruppene i Rwanda, hutuer og tutsier, startet hutuene 6. april 1994 et brutalt angrep på tutsiene. Tre måneder senere var de fleste tutsiene drept.

Landets historie og bakgrunn for folkemordet

Rwanda var frem til 1890 et kongedømme hvor tutsiene regjerte over hutuene (tjener). Fra 1890 var landet en tysk koloni. Etter første verdenskrig ble Rwanda gitt som krigsbytte til Belgia. Under belgisk styre ble minoritetsgruppen tutsi (kvegeierne) det ledende lokale folkeslaget. Rwanda ble selvstendig i 1962, og hutuene (jordbrukerne) overtok makten. Landets tutsibefolkning ble undertrykt og forsøkt fordrevet flere ganger gjennom 60-, 70-, og 80-årene. I 1973 tok daværende forsvarsminister Juvenal Habyarimana kontroll over landet i et militærkupp, og satt som president inntil han ble drept i en flystyrt utenfor hovedstaden Kigali 6. april 1994. Det var denne hendelsen som eskalerte borgerkrigen som hadde vart siden 1990, og som antente folkemordet i 1994 da rundt 1 million tutsier ble drept.

Rase

Det er i praksis nesten umulig å sette et objektivt kriterium for hvilket folk man tilhører, fordi det gjennom århundrer har vært giftermål mellom folkeslagene. Det var uklare regler for når man kunne regne seg som tutsi. En var at nesen måtte være av en viss lengde, og man måtte eie minst 10 kuer. Tutsiene var også gjennomgående høyere enn hutuene. Høydeforskjellen kan forklares med kosthold. På samme måte som en Sør-Koreansk syvåring er 20 cm høyere enn en fra Nord, enda de tilhører samme rase. Under folkemordet var det en måte å ydmyke tutsiene på at man kuttet av dem føttene for å «få dem ned på jorda».

Rase

Nabo mot nabo

Rundt 800000 tutsier og moderate hutuer ble drept. 250000 kvinner ble voldtatt. 70% av dem ble smittet med HIV.
Det var rundt 130000 hutuer som deltok i folkemordet. Med macheter, klubber og spyd drepte de naboer og tidligere venner. Hutuer som ikke ville være med på folkemordet ble selv drept.

Hvordan kunne det skje?

Med bakgrunn i historien kan man se at hutuene har følt seg ydmyket. Ydmykelsen har gått i arv i århundrer. Det finnes utallige paralleller. Eksempelvis den franske revolusjon i 1789 og den første verdenskrig. Men ydmykelse er sjelden nok alene. Ilden må antennes av en sterk leder. I Frankrike var den litt ukjente Emmanuel-Joseph Sieyès en sentral figur som ganske raskt ble kuppet av den kjente Napoleon. I Tyskland var det Hitler. I Rwanda var det tre nøkkelpersoner Jean-Bosco Barayagwiza, Ferdinand Nahimana og Hasson Ngeze som fungerte som Rwandas Goebbels. Radiopropaganda ble brukt i utstrakt grad. Vi kjenner igjen metodene som benyttes for å antenne ilden:

- Dem og oss

- Konspirasjonsteorier (de har planer om å utslette oss – vi må ta dem først)

- Dehumanisering (rotter)

- Hente frem århundrer med urettferdighet (de fortjener å dø).

Det er ingen beviser for hvem som sto bak nedskytingen av presidentens fly. Men mye tyder på at ytterliggående hutuer som ikke ønsket en fredsavtale, brukte flystyrten som et påskudd for å angripe. Hendelsen utløste umiddelbar aksjon mot tutsiene. I løpet av en time hadde presidentens livgarde satt opp sperringer rundt hovedstaden Kigali. Henrettelsen av politiske motstandere, og moderate hutuer som ønsket fred, startet.
Oberst Bagosora dannet en ”overgangsregjering” og innsatte Sindikubwabo som president. FN-styrkene og andre utlendinger rømte landet.

Fred og forsoning

Mens verden sto passiv og så på det som skjedde, fikk FRP (Front Patriotique Rwandais) – hovedsakelig tutsier - etter hvert kontroll på situasjonen og jaget interimregjeringen på flukt. Franske soldater med FN mandat rykket inn i landet. I praksis har landet i tiden etter folkemordet blitt styrt av tutsiene.  President Paul Kagame har fulgt tre spor for å bevare freden:

1) Økonomisk vekst

2) Forbud mot å kalle seg hutu eller tutsi. Alle er rwandere.

3) Opprettelsen av et rettsoppgjør (kun 92 saker har blitt behandlet – ingen mot tutsiene)

4) 9000 sannhetskommisjoner (Gacaca domstol basert på tradisjoner fra før kolonitiden)

Sannhetskommisjonene har gjennomført rundt 2 millioner høringer.
Gacaca ble nedlagt i 2012 og markerer slutten på oppgjøret med fortiden. Men i praksis lever de gamle konfliktene og betegnelsene under overflaten.


Filmer

1) Hotel Rwanda. Hotel Rwanda er en dramafilm fra 2004 i regi av Terry George som skildrer folkemordet i Rwanda på 1990-tallet.

2) Gacaca justice

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE