Hatets vugge

”Hatets vugge” er en sterk film om det høyreekstreme partiet Gyllent Daggry som på kort tid har blitt Hellas’ tredje største parti.
Aktive Fredsreiser var med i en paneldebatt på Risør kino etter filmen der mange interessante aspekter ble belyst.


Hva får mennesker til å bli nynazister?

Det er flere årsaker. Vi tror at for ungdom handler det mest om to hovedfaktorer; Utenforskap og spenning. Ungdom som mangler tilhørighet er et lett bytte for ekstreme miljøer som rekrutterer.
Når det gjelder de voksne, så vil de aller færreste assosieres med nynazisme. Her er det fremmedfrykt og/eller tap av goder (økonomiske nedgangstider) som er inngangen.
Historien viser at høyreekstreme vinder har en tendens til å øke i styrke som følge av økt innvandring, som igjen er en følge av kriger og naturkatastrofer.

Å antenne bålet

Personer som søker eneveldig makt må få folket med seg på ett eller annet vis. Historisk ser vi at en kommende tyrann utnytter en grunnleggende misnøye (for eksempel høy arbeidsledighet) i samfunnet. Ved hjelp av enkle og tydelige budskap, symbolbruk og ”fake news” skapes det en ytre fiende man kan la folkets harme gå ut over. Noen vi kan legge skylden på.
Det er noen klassiske virkemidler i måten en sterk leder med retoriske evner og et propagandaapparat benytter for å oppnå makt:

  • Dem og oss (splittelse)
  • Dehumanisering (rotter, kakerlakker)
  • Konspirasjonsteorier (de har planer om å utslette oss – vi må ta dem først)
  • Følelse av ydmykelse. Hente frem følelse av urettferdighet (de fortjener å dø).

En diktator trenger medhjelpere

Ingen enkeltperson kan forføre et folk helt på egen hånd. En diktator kan ikke undertrykke en rettsstat uten lydige advokater og dommere. Eller gjennomføre straff uten et lydig politi. Eller indoktrinere folket uten lydige lærere.
Noen medhjelpere er smigret over at de er blant de ”utvalgte”, og støtter opp om diktaturets lover med liv og lyst. Andre er mer likegyldige, men er pliktoppfyllende og gjør som de blir fortalt. Atter andre er redde for å være annerledes, eller frykter represalier, dersom de nekter å følge ordre.

Hva kan vi gjøre for å motvirke de negative kreftene?

Det er viktig å gi våre ungdommer gode holdninger og et verdigrunnlag som de kan ta gode beslutninger ut fra senere i livet. Et bidrag er å vise dem de stedene hvor det historisk ble tatt gale valg og hvor forferdelige ting skjedde. For eksempel gjennom en holdningsskapende dokumentasjonsreise til tidligere konsentrasjonsleire. Vi må lære dem at vi ikke kan ta fred og demokrati som en selvfølge. Og at alle kan – og må – bidra litt for å gjøre verden til et bedre sted. Det handler egentlig om de små og nære ting. Som å bry seg om flokken sin. Venner, klassen, lokalsamfunnet.
Det handler om å gjøre det norske samfunn robust til å motstå de negative kreftene som alltid vil finnes. Og dersom vaksinen er god nok så vil ikke de negative kreftene få fotfeste.
Vi tror at det faktum at over 200 000 elever har reist med oss de siste 20 årene er én av årsakene til at det i Norge faktisk er færre nynazister enn i landene rundt oss.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE