Kongens fortjenestemedalje til Arne Eilertsen

Under en høytidelig seremoni på Hotell Norge i Lillesand ble Kongens fortjenstmedalje overrakt Arne Eilertsen av ordfører Arne Thomassen.
Medaljen deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Diplom Kongens Fortjeneste medalje Til Arne Eilertsen

I sin tale la ordføreren spesielt vekt på innsatsen Eilertsen har gjort som tidsvitne for Aktive Fredsreiser i en årrekke.

Rundt 35000 elever, lærere og foresatte har hørt Eilertsens foredrag der han gjennom sin historie fra oppveksten under den 2. verdenskrig påpeker brudd på menneskerettighetene.

Han trekker linjene til dagens konflikter, flyktningsituasjonen, mobbing, radikalisering og nynazisme.

Eilersens innsats som tidsvitne for Aktive Fredsreiser har bidratt til å vaksinere det norske samfunn mot nynazisme.

Aktive Fredsreiser gratulerer!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE