Skam, æreskultur og sosial kontroll

Kvinnedagen 2018 - panel

Det var fullsatt sal på Risør Biblioteks- og Aktive Fredsreisers Kvinnedagsarrangement 8. mars.

Det var en spennende panelsamtale der Nawar Ek (opprinnelig fra Syria), Roya Karimi (Afghanistan) og Ister Ali (Somalia) deltok.
Samtalen ble ledet av Solveig Omland som er avdelingsleder for interkulturelle studier på Norsk Lærerakademi Høgskolen Gimlekollen i Kristiansand.

Omland har forsket på unge, praktiserende muslimer på Sørlandet, der hun spesielt har interessert seg for deres utfordringer med å balansere kulturen fra landet familien kommer fra og kulturen i Norge.

For eksempel kan et krav – eller en forventning – i det norske samfunnet være ”haram” (synd/ikke tillatt) i følge hjemlandets kultur eller religion.

Det mest nærliggende eksempelet er kanskje hijabdebatten vi har hatt. Her vil en kvinne kunne bli fordømt uansett hvilket valg hun tar.

Vi fikk høre sterke historier (i verste fall æresdrap) som følge av (opplevd) påført skam.
Nawar, Roya og Ister er tre sterke kvinner som bidrar til å bane vei for likestilling i minoritetsmiljøer.

Viktige stemmer!

Nawar, Roya og Ister

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE