Til minne om Arne Tendeland

Onsdag 11. april døde Arne Tendeland.
Arne Tenderland er opprinnelig fra Stavanger. Han utdannet seg til teknisk offiser i Luftforsvaret og var ansatt der inntil han gikk av med pensjon i 2002. De siste 35 årene var han og kona Karin bosatt i Fredrikstad.
Arne ble født i mars 1943, og hans oppvekst ble spesiell.

Arne Tendeland

Hans far - Tørres Tendeland var medlem av ”Frisinn” og ble arrestert for politisk virksomhet i Stavanger 2 . oktober i 1942. Ikke lenge etter ble han sendt til fangeleiren Grini. På det tidspunktet var kona gravid.
I midten av mars 1943 fikk Tørres et telegram hjemmefra som fortalte at han hadde blitt pappa til en gutt. Like etter fikk Tørres beskjed om at han var tatt ut på transport og skulle sendes til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland. Han fikk ikke se eller møte sønnen Arne før i mai 1945.

Det å vokse opp med en far som var tidligere konsentrasjonsleirfange var på mange måter spesielt. Arne fikk på nært hold se hvor viktige verdier som ligger i ordene fred og demokrati. Og disse verdiene ønsket Arne å bringe videre.

Han reiste flere turer med sin far, og da Arne ble pensjonert i 2002 reiste han flere turer som annengenerasjons tidsvitne for oss. Hans målsetting var å videreføre sin fars historie fordi han så at dette hadde en stor preventiv verdi for neste generasjon.

Arne hadde stor innsikt i såvel geografi, kultur og historie, og dette i kombinasjon med hans egne opplevelser i oppveksten, ga turdeltakerne en spesiell innsikt i hva som ligger i begrepene demokrati og menneskeverd.

Han deltok også på 70 års minnemarkering for frigjøringen av Sachsenhausen, i tillegg til at han også reiste rundt og besøkte skoler som inviterte ham,

Vi vil  minnes Arne som en som alltid hadde en oppmuntring og et godt smil å gi videre. Han hadde en rolig framferd, og var alltid hjelpsom og delte av sin kunnskap med oss. Arne Tendeland begraves fra Østre Fredrikstad Gravlund kl 12.30 den 16. April.

Vi lyser Fred over hans minne!

Helga Arntzen – Aktive Fredsreiser
Ole Johnny Hansen - Hvite Busser

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE