Krigsseileren Ingvald har kastet anker

Så kom beskjeden om at enda en av våre krigsseilere og krigshelter - Ingvald Harleif Wahl – sovnet stille inn 5. juni 98 år gammel. Med ham har en av de, som med sterk røst talte krigsseilernes sak gått bort.

Ingvald Wahl

I 1937 dro han til sjøs, og seilte under hele krigen, og opplevde hele registeret med bombeangrep og torpedering. Han overlevde krigen og reiste hjem til Norge i august 1945. Han var da 26 år og full av erfaringer om det gode og onde i verden.

Ingvald kom opprinnelig fra Hammerfest, men de siste årene bodde han på Sjømannshjemmet i Stavern.

Vi i Aktive Fredsreiser fikk gleden av å ha et utstrakt samarbeid med Ingvald. Han var svært samfunnsengasjert og veldig bevisst på å dokumentere krigssseilernes historie. Han er omtalt i flere bøker. Bl.a. i Jon Michelets biografi ”Den siste krigsseileren”, og Oddvar Schjølbergs ”Krigsseilernes evige krig”.

Ingvald var med som tidsvitne på våre turer til Liverpool, og han sa det slik:
- For meg er det viktig at det jeg forteller er korrekt. Derfor bestreber jeg meg alltid på å være helt sannferdig. Mange ting kan nok broderes ut, men jeg tror virkeligheten på mange måter var mye verre, enn det vi tidsvitner kan fortelle. Hovedsaken for meg, og de andre, er ikke å gjøre det så dramatisk som mulig, men vårt mål er at de forferdelige tingene som skjedde i Hitlers regi aldri skal få grobunn i vår tid.

Han var ofte med oss på ulike arrangementer for krigsseilerne, og talte deres sak overfor både regjeringen og Forsvarsdepartementet. Han brukte sine egne erfaringer fra hjemkomsten etter krigen, og engasjerte seg sterkt i arbeidet for å bedre forholdene for de som vender tilbake til Norge etter å ha utført militærtjeneste i utlandet. Ikke minst etter krigen i Irak og Afghanistan, Libanon og Somalia. Og han pekte på Konvoibyen som et bra boalternativ for dem, når krigseilerne etterhvert ”flagget ut”.

Da er det viktig at de blir tatt bedre vare på enn det mange av krigsseilerne ble da de kom hjem etter krigen. Faktum er at mange av disse unge krigsveteranene fra de ulike konfliktene og krigene sliter med senskader.

Han var flere ganger i Risør og delte sine erfaringer med oss, og ga en dypere forståelse i hva krigsseilerne hadde utrettet for det norske folk i krigsårene.
Vi vil savne Ingvalds gode smil og lune kommentarer. Og vi takker for de årene vi fikk ha sammen med ham. Ingvald Wahl bisettes fra Stavern kirke torsdag 14. Juni kl.13.30.

Vi lyser fred over hans minne.

Helga Arntzen og de ansatte i Aktive Fredsreiser.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE