PRIO - Annual Peace Address

Gebarati  Guha-Sapir

Utdanning, helse og mat er den enkle – og vanskelige – løsningen på verdens humanitære katastrofer.
Uten en rettferdig fordelingspolitikk vil ikke alle murer i verden kunne hindre migrasjon.
(Debarati Guha-Sapir)

Debarati Guha-Sapir (Director of Centre for research on epidemiology of disasters (CRED)), var hovedtaler under årets Peace address på PRIO i Oslo.
CRED leverer data til FN og politikere slik at tiltak kan iverksettes mest mulig målrettet og kostnadseffektivt.
Bl.a. er det slik at grenseverdien for definisjonen av en sultkatastrofe er 2 døde per 10000 innbyggere per dag.
Alle data oppdateres daglig og publiserer her:
www.emdat.be (åpnes i ny fane)
www.cedat.be (åpnes i ny fane)

paneldebatt

I paneldebatten der også Morten Rostrup (Leger uten grenser) og Henrik Urdal (PRIO) deltok ble bl.a. disse problemstillingene belyst:

1. Problemer å måle korrekt fordi man ikke har tilgang til de verste områdene. Her bør man i større grad stole på tall fra NGOene som er i felt.

2. Problem at tall ikke vekker følelser. Man må «se» mennesket bak tallene. Det medfører også overdrivelser ved at journalister leter etter (i noen tilfeller fabrikkerer) de verste bildene. Man blir også etter hvert nummen over all lidelse.

3. Hvorfor slipper Saudi Arabia unna med tallrike overgrep og menneskerettighetsbrudd – også på kritiske journalisten - samtidig som verden «hyler» over mordet på journalisten Khashoggi? Det handler både om storpolitikk, og at det i noen saker er et ansikt bak tallet.

4. Statistikk brukes politisk.

a) Trump hevdet at 64-65 personer mistet livet i stormen Maria. I virkeligheten var det 3-4000. Et tall som ville ført til kritiske spørsmål ved katastrofeberedskapen.

b) George Bush hevdet at krigen i Irak var vellykket fordi Leger uten grenser hadde uttalt at det per dato ikke kunne dokumenteres en humanitær katastrofe.

c) Noen ganger tas det feil beslutninger som følge av feil tallmateriale (ref Libya).

5. Den viktigste årsaken til migrasjon er sult som følge av krig, naturkatastrofer og klimaendringer. Men også globaliseringen som leder til et generelt ønske om et bedre liv er en viktig faktor. Mange av verdens ledere svarer på utfordringen med å bygge murer. Løsningen er enkel – og vanskelig. Det handler om utdanning, helse og mat. Uten en rettferdig fordelingspolitikk vil ikke alle murer i verden kunne hindre migrasjon.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE