Kunnskapsministerens støtteerklærling

Oslo, 03.04.19
Uttalelse – kunnskapsreiser til tidligere konsentrasjonsleire

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner
Foto: Marte Garmann

Mange skoler velger å legge til rette for at elever kan reise til tidligere konsentrasjonsleire.  Uansett hvor god undervisningen er i klasserommet, er det ikke lett å ta inn over seg rekkevidden av Holocaust og folkemordet på jøder, romfolk og mange andre grupper under annen verdenskrig.

I mange år har "tidsvitner", folk som hadde overlevd opp­hold i konsentrasjonsleirer, vært med ungdom på disse turene. De fleste tidsvitnene er nå borte, men heldigvis finnes det intervjuer som gir et visst innblikk i livet i konsentra­sjons­leirene. Det er likevel noe helt annet å se leirene med egne øyne. Å besøke leirer som Auschwitz – Birkenau i Polen og Sachsenhausen og Ravensbrück i Tyskland, kan bidra til at elevene forstår hva mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre. Leirene er et dystert minne om resultatet av hat, fremmedgjøring og gruppetenkning.

Det er dyrt å reise på skoletur helt til Tyskland eller Polen. Derfor har Stortinget nå øremerket 15 millioner kroner årlig til slike skoleturer, som en del av handlingsplanen mot anti­semitt­isme.  På denne måten kan vi bidra til at flere skal få mulighet til å reise på klasseturer til minnestedene fra det som skjedde under andre verdens­krig. Det kan lære elevene mye om temaer som antisemittisme, menneske­rettigheter og menneske­verd.

Reisene til konsentrasjonsleirene kan være et viktig supplement til skolens øvrige arbeid for bl.a. å bekjempe gruppebaserte holdninger som rasisme, antisemittisme, anti­siga­nisme og nynazisme. For å få godt utbytte slike skoleturer, er det viktig at skolen setter av tid til for- og etterarbeid slik at elevene får en mulighet til å fordøye inntrykkene.

Det er også viktig at grusomhetene fra andre verdenskrigs grusomheter blir sett i en større sammenheng. Også i nyere tid finnes det dessverre eksempler på både politiske, etniske og religiøst begrunnede massakre, terrorhandlinger og folkemord. Dette skjedde blant annet i Kambodsja på 1970-tallet, i Rwanda, Bosnia og Nord-Irak på 1990-tallet, og i Sudan på 2000-tallet. Terroren som rammet Norge 22. juli 2011, viser at ekstremisme og forakt for menneskeliv også kan oppstå her i Norge. Kunnskap om det som har skjedd i historien er viktig for å forebygge at lignende ting kan skje igjen.   

Hilsen

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE