Verdens dag for sosial rettferdighet

Olaug NIlsen om autisme og kampen for å leve et godt liv

Risør bibliotek og Aktive Fredsreiser samarbeider om en arrangementsrekke vi har kalt ”Kjør debatt” der vi vil ta opp ulike trender i tiden. Slik som falske nyheter, ytringsfrihet og negativ sosial kontroll. For å nevne noe. Onsdag den 6. februar arrangerte vi en samtale rundt vårt samfunns evne til å ivareta annerledeshet.

Gjennom ulike tider, kulturer og land har vi behandlet våre funksjonshemmede medmennesker på ulikt vis. Et av de mest groteske eksemplene er nazistenes eutanasiprogram (T4) der rundt 70 000 psykisk utviklingshemmede ble tatt av dage fordi de var ”unyttige” og en ”økonomisk belastning”.

Heller ikke i Norge skal man særlig langt tilbake i tid før man ser et menneskesyn vi ikke kan være stolte av. For litt over 100 år siden gjorde rasehygienen sitt inntog også her i landet. Begreper som ”idiot” og ”åndssvak” sier litt om samfunnets holdninger frem mot 1960-tallet.

Utgangspunktet for samtalen var Olaug Nilssens bok ”Tung tids tale” (En bok hun for øvrig fikk Brageprisen for), som handler om sønnen Daniel – om livet med autisme.

Den første artikkelen i Menneskerettighetskonvensjonen er:
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og
menneskerettigheter
.”

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE