Landeskogen Peace Center - 10 år 5. juli

Landskogen og Helga Arntzen

For ti år siden – den 5. juli 2010 - overtok Aktive Fredsreiser Landeskogen lungesanatorium av Bygland kommune. Landeskogen Peace Center ble etablert med mål om å bygge opp et internasjonalt fredssenter utstillinger og seminarer. Fredssenteret skulle også brukes som en destinasjon for skoleturer for norsk, dansk, tysk og polsk ungdom.

De første årene ble brukt til å pusse opp den fem mål store bygningsmassen med hovedhus, bestyrerbolig og internatene Landly og Skogtun. I tillegg var det 300 mål skog som skulle forvaltes. Her er det etablert en menneskerettighetssti fra Landeskogen til Utsikten.

På Landeskogen Peace Center er det i dag mange utstillinger:

 • Den kalde krigen
 • Fugler på Landeskogen
 • Landeskogens historie
 • Fredsstudier i Tromsø
 • Murens fall 9. november 20 års markering
 • KZ Ravensbrück
 • Håp
 • Trommer for fred
 • 30 års engasjement i landsbyen Sutukoba i Gambia/West-Afrika
 • Klima og Miljø
 • Utstilling om Mahatma Gandhi
 • Krigsseilere (åpner snart)

Vi har også en stor fagboksamling.

Landeskogen Peace Center har skapt ringvirkninger. På Landeskogen finner vi i dag Elgtun der man kan stifte nærmere bekjentskap med skogens konge. Vi har også en kafé og tilbud om minigolf.

Landeskogen Peace Center har blitt et naturlig samlingssted for arrangementer i bygda. 17. mai, Lucia, brylluper, litteraturfest og seniordans, for å nevne noe.

Selv om Landeskogen Peace Center «bare» er 10 år i år, så er byggets historie mye eldre. Er du interessert i lokalhistorie, så kan vi anbefale boken «Fra sanatorium til fredssenter» som ble gitt ut i for bindelse med 100-års markeringen i 2016.

Gratulerer med dagen!

Signering

Signeringen av overtagelsen av Landeskogen

Utstilling Den kalde krigen

Utstillingen om Den kalde krigen

Miljø utstilling

Utstillingen om Miljø og Klima

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE