Åpningen av Krigsseiler utstillingen "Med æren i behold"

Det ble en fin og følesesladet åpning av utsillingen om Krigsseilerne "Med æren i behold" på Landeskogen Peace Center. Med et allsidig program med spennende foredrag, intervjuer og gode filmer. Åpningen og utstillingen skulle hedre våre krigsseilere og gjenspeile deres innsats under krigen.

 I 2021 er det 76 år siden de første krigsseilerne kom hjem. De kom ikke som en stor samlet gruppe i en by, men heller en og en rundt om i hele landet. De fikk ingen strålende mottakelse av et jublende folkehav. De fikk heller aldri den takken og hederen de fortjente. Norske myndigheter var ganske enkelt helt fraværende. For våre krigsseilere kom altså den største påkjenningen etter krigen.

Frank Thorsen ringer i klokka

Oddvar Schjølberg intervjuer Dag Harald Pedersen

Oddvar Schjølberg intervjuer Fern Sunde Sletten. Hun forteller om sin mor og far som seilte ute under krigen på samme båt. Moren, Fern Blodgett Sunde var fra Canada og seilte telegrafist. Hun ble gift med kapteinen på M/S "Mosdale", Gerner Sunde som hadde 96 krossinger over Atlanteren i løpet av krigen! Fern hadde over 50 krossinger på samme skip.

Signe Sollien Haugå var arrangementets konferansier

Sidsel van der Hagen holdt et flott og gripende foredrag om sin far som var sjømannsprest i Liverpool under krigen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE