Kåre Lode er gått bort

Kåre Lode

Søndag 14. mai kom den triste beskjeden om at Kåre Lode sovnet stille inn, 79 år gammel. Lode er kjent for sitt utrettelige arbeid som historiker, fredsmegler, bistandsarbeider og misjonær for Det Norske Misjonsselskap.
I sin første tid som misjonær arbeidet Lode i Kamerun, men han  har vært sentral i flere freds- og forsoningsprosesser i afrikanske land. Som direktør for Kirkens Nødhjelp i Mali ledet Lode i 1995-1996 arbeidet som førte til at opprørsgruppen i det nordlige Mali la ned våpnene. Med Kirkens Nødhjelp og UD i ryggen bidro Lode med en imponerende meklingsinnsats til å få slutt på en fryktelig krig i Mali.

Senere har Lode vært engasjert i arbeid for fred og forsoning i Den demokratiske republikken Kongo. Fra 2006 var han engasjert i et prosjekt i det østlige Kongo for Pinsevennenes Ytremisjon, støttet av det norske Utenriksdepartementet.
Han har lagt ned et stor arbeid som seniorforsker ved Senter for Interkulturell kommunikasjon ved Misjonshøgskolen i Stavanger og hans virksomhet var spesielt rettet mot utviklingsarbeid, humanitære bistandsprosjekter og fredsprosesser i Afrika.
Lode er tildelt flere utmerkelser for sitt virke. Han ble i 2006 utnevnt til ridder av Malis nasjonalorden, som er landets fremste orden.
I 2007 ble han tildelt Fangenes Testamente for sitt utrettelige, originale og mangeårige arbeid med å motvirke konflikt, bekjempe ondskap og sikre fred i flere land i Afrika.
Året etter ble han hedret med  Menneskerettighetsprisen for Nordjæren-regionen,  «for sitt mangeårige arbeid for fred, forsoning og menneskerettigheter i Afrika.»
Kåre Lode har på stillferdig, uegennyttig og modig vis brukt av både sitt intellekt og sine praktiske ferdigheter til å motvirke konflikt og skape fred. Han har gjort det på en måte som har respektert og utviklet lokal kunnskap i de områdene han har arbeidet, og slik har han også vist respekt for enkeltmenneskenes og lokalsamfunnenes verdighet og verdi.
Med Lodes bortgang har en viktig stemme tystnet i arbeidet for forsoning og menneskerettigheter.

Vi lyser fred over hans minne.
Helga Arntzen og de ansatte i Aktive Fredsreiser.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE