Hennes kamp for frihet har kostet dyrt

Narges Mohammadi WikiCommons / Voice of America
Foto: Wiki Commons - VOA

Fengslede Narges Mohammadi vant Nobels fredspris for sin kamp for kvinners rettigheter i Iran. Fra fengselet har hun rapportert om tortur av kvinner. Selv er hun totalt dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag.

Gjennom en lang, modig og utrettelig kamp for demokratiske reformer, avskaffelse av dødsstraff og kvinners rettigheter har Narges Mohammadi vært fengslet i det iranske regimet en rekke ganger. Hun sitter fengslet per dags dato, og har aldri gitt opp i kampen for endring.

Totalt har hun blitt arrestert 13 ganger og myndighetene har dømt henne fem ganger. Hun har i alt blitt dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag.

I år ble hun tildelt Nobels fredspris for sin innsats.

Protestbølgen
Den Norske Nobelkomites begrunnelse for prisen sier blant annet følgende: «Nobels fredspris for 2023 skal gå til Narges Mohammadi for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle. Hennes modige kamp har kostet henne dyrt.»

Prisen blir tildelt et drøyt år etter at Mahsa Jina Amini ble drept i det iranske moralpolitiets varetekt. Drapet førte til enorme politiske demonstrasjoner mot presteregimet – de største siden de kom til makten i 1979.
Nobelkomiteen skriver følgende om Mohammadis innsats fra Evin-fengselet:

«Fjorårets protestbølge nådde inn til de politiske fangene i det beryktede Evin-fengslet i Teheran. Igjen tok Narges Mohammadi lederskap. Fra fengslet uttrykte hun sin støtte til demonstrantene og organiserte solidaritetsaksjoner blant de innsatte. Fengselsmyndighetene svarte med å gjøre soningsforholdene enda strengere. Narges Mohammadi fikk forbud mot å ringe og motta besøk. Likevel fikk hun smuglet ut en artikkel som New York Times publiserte på ettårsdagen for drapet på Mahsa Jina Amini. Budskapet var: «Jo flere av oss de stenger inne, jo sterkere blir vi.» Fra fengslet har Narges Mohammadi bidratt til at protestene ikke har ebbet ut.»

Kvinne – Liv – Frihet
Mohammadi har siden 1990-tallet vært en forkjemper for likestilling og kvinners rettigheter. I 2003 ble hun knyttet til Senter for forsvarere av menneskerettigheter i Teheran – senteret som ble stiftet av fredsprisvinneren Shirin Ebadi. I 2011 ble hun arrestert for første gang. Hun ble da dømt til flere års fengsel for for å hjelpe fengslede aktivister og deres pårørende.

Nobelkomiteen sier videre i sin begrunnelse at demonstrantenes slagord «Kvinne – Liv – Frihet», er dekkende for Mohammadis innsats. Komiteen skriver følgende:

«Kvinne. Hun kjemper kvinners kamp mot systematisk diskriminering og undertrykking.
Liv. Hun støtter kvinners kamp for retten til å leve fullverdige liv. Denne kampen er blitt møtt med forfølgelse, fengsling, tortur og død.
Frihet. Hun kjemper for friheten til å ytre seg og utfolde seg; en kamp mot at kvinner må skjule og dekke seg til. Demonstrantenes krav om frihet gjelder ikke bare kvinner, men hele befolkningen.»

I begrunnelsen heter det også at denne tildelingen inngår i en lang tradisjon der fredsprisen har gått til kamp for sosial rettferdighet, menneskerettigheter og demokrati.
«Dette er viktige forutsetninger for varig fred», skriver Nobelkomiteen.

Aktive Fredsreiser gratulerer prisvinneren.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE