En kamp for sannhet og holdninger

Helga Arntzen

-  I Norge står nynazismen veldig svakt i forhold til flere andre europeiske land. En viktig grunn til det er skoleturene til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen. Turene, med et godt pedagogisk opplegg,  får fram sannheten om hva som har skjedd og skaper holdninger, sier Helga Arntzen, grunnlegger og ideolog i Aktive Fredsreiser.

Aktive Fredsreiser har hatt over 260 000 reisende på våre skoleturer gjennom 25 år. Hvite Busser har også hatt mange. Disse reisene har vært en viktig vaksine mot nynazisme og ekstremisme. Vi må huske på at nye årskull ungdommer trenger den samme vaksinen.

Dessverre ser vi at kampen mot voldelig ekstremisme må holdes vedlike og styrkes. Også i Norge har vi de siste årene hatt grusomme tragedier basert på hat-ideologi. En digital medieutvikling, med mangfoldige muligheter til manipulering av informasjon, konspirasjoner og løgn, gjør ungdom mer usikre. Hva er egentlig sant? Skjedde dette? Derfor er det viktig å besøke, se og lære om konsentrasjonsleirer og andre åsted for terror og overgrep, der disse stedene er omgjort til pedagogiske minnesteder.

Pedagogisk ramme

Aktive Fredsreiser setter skoleturene inn i en gjennomarbeidet pedagogisk ramme. Det ideelle er at skolene arrangerer turen og inkluderer dette i undervisningen også før og etter turen. Da inkluderes også lærere i opplevelser og erfaringer elevene har med seg. Står en foreldregruppe bak turen, bidrar vi også med et solid pedagogisk opplegg. Dette ivaretas ikke minst av våre erfarne reiseledere, tidsvitner og lokale guider. Vår «undervisningskoffert» gir kunnskap i et historisk spenn fra andre verdenskrig til vår tid. Vi legger ikke minst vekt på hva som kan forebygge hat, ekstremisme og brudd på menneskerettigheter.

Skolens læreplan sier at skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elever skal lære å løse konflikter på en fredelig måte. Elevene skal tilegne seg kunnskap om menneskerettighetene.

Gratisprinsippet

Gratisprinsippet er viktig i norsk skole. Det skal sikre alle muligheter til en gratis og lik skolegang. Utdanningsdirektoratet klargjør hvordan skolene skal forholde seg til klasseturer, både de som arrangeres i regi av skolen eller av foreldregrupper. Det er viktig å merke seg at gratisprinsippet ikke hindrer at skoleturer kan gjennomføres, men at de råd og bestemmelser som gis skal følges. Stortinget har vedtatt å stimulere til holdningsskapende skoleturer gjennom en egen støtteordning. Tilskuddet som gis skal bidra til å dekke utgiftene til utdanningsvirksomheter for turene og stimulere til at flere ungdommer får muligheter til å dra på tur til minnesteder etter andre verdenskrig.

- Vi ser ikke bare at skoleturene er en effektiv vaksine mot nynazisme og voldelig ekstremisme. Etter turene engasjerer mange unge seg også aktivt i arbeid for en bedre og fredeligere verden, både politisk, i frivillig arbeid og i utdanning. Det er nettopp et slikt engasjement vi gjerne vil vekke gjennom turene våre. Alle må få tro på at de selv kan bidra til en bedre og fredeligere verden og at deres egen innsats betyr noe, sier Helga Arntzen.
Innsats mot ekstremisme I den offentlige utredningen «Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet» (NOU 2024:3) heter det: Ingen demokratiske samfunn kan sikre seg helt og holdent mot terroranslag og ekstremisme, men historien har vist at det går an å forebygge ekstremisme og dempe effektene av radikalisering. Dette er noe som samfunnet bør prioritere og bruke ressurser på. Forebygging koster lite sammenlignet med de enorme omkostningene det kan ha om ekstreme krefter får gjennomslag.

Kommisjonen bak utredningen gir dette rådet: Undervisningen om demokrati og menneskerettigheter styrkes og gjøres mer målrettet. De anbefaler også en evaluering av tilskuddsordningen for skoleturer som forvaltes av Utdanningsdirektoratet med henblikk på faglig forankring og likebehandling av elever.

- Hvis en slik evaluering skal gjennomføres, ser vi virkelig fram til det. Da får vi anledning til å legge fram vårt omfattende pedagogiske opplegg rundt turene. Samtidig kan vi også lære av det evalueringen kommer fram til for å bli enda bedre i det vi gjør, sier Helga Arntzen. Hun imøteser også gjerne en uavhengig evaluering av effekten av klasseturene og det totale arbeidet til Aktive Fredsreiser.

-  Ut fra alle de tilbakemeldinger vi får er jeg sikker på den positive effekten av arbeidet vårt. Det er det som driver meg, de ansatte, reiseledere og alle støttespillerne til Aktive Fredsreiser. Jeg er opptatt av det store bildet; hvordan ondskapen oppstår og vinner fram, hva vi kan gjøre for å beskytte oss mot det negative og farlige i samfunnet og hvordan vi kan arbeide for fred og forsoning, sier Helga Arntzen. 81 år gammel og fortsatt i full arbeid på kontoret Aktive Fredsreiser i Risør, på reise og i møte med unge mennesker.

- Det er viktigheten av arbeidet vårt som driver meg videre, sier Helga.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE