Holocaustdagen 2024


Holocaustdagen

Holocaustdagen, 27.januar er en årlig, internasjonal minnedag over ofrene for nazistenes ufattelige overgrep og forfølgelse av religiøse og etniske grupper før og under den andre verdenskrig.

Holocaust betyr «brennoffer», og viser blant annet til de nazistiske konsentrasjons- og utryddelsesleirene hvor mennesker ble myrdet i gasskamre og tilintetgjort i krematorieovnene. Ofrene for disse ugjerningene var blant annet jøder, sigøynere, polakker og russere. Disse ble ofret på grunn av religion og etnisk tilhørighet. Men også homofile menn og politiske motstandere av nazismen led samme skjebne.

27. januar 2024 er det 79 år siden frigjøringen av konsentrasjons- og utryddelsesleirkomplekset Auschwitz. Det er denne begivenheten som er opprinnelsen til valg av dato for markeringen. Auschwitzkomplekset, som bestod av flere leire, har i ettertid blitt selve symbolet på den industrielle, politiske motiverte utryddelsen av Europas jøder. I dag regner man med at rundt 1,5 millioner mennesker ble myrdet der. Samlet tall på jøder som ble frarøvet livet i Europa i løpet av denne tiden, er ca. 6 millioner.

I vår tid er det få gjenlevende øyenvitner til massakrene under andre verdenskrig. Det ligger derfor et spesielt ansvar hos oss å verne om de historiske kjennesgjerningene og bringe kunnskapen om dem videre, - uansett hvor grusom og ubehagelig det er. Ytterliggående, menneskefiendtlige ideologier forsvant ikke med andre verdenskrig. Også etter krigen kjenner vi til andre konflikter som har ført til folkemord ut fra beslektede tanker som nazistenes.

Den som ikke lærer av historien, må leve den om igjen, sies det. Kunnskap om det som skjedde under andre verdenskrig må derfor bringes videre til kommende generasjoner, slik at enkeltmennesker og grupper i vår tid og i framtiden unngår slike katastrofer som oppstod under andre verdenskrig.

Når 27. januar har blitt en internasjonal minnedag over Holocaust, er dette fordi vi vil vise ofrene respekt, men også fordi vi må verne om minnene på en slik måte at vi manøvrerer vekk fra ideologier hvor menneskeverd og menneskerettigheter har dårlige kår – eller er fullstendig fraværende.

27. januar blir markert flere steder i landet vårt.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE