Reiselederne er "gullet" i Aktive Fredsreiser

De rundt 90 reiselederne er en av Aktive Fredsreisers største ressurser. Jevnlig møtes reiselederne for påfyll av kunnskap og inspirasjon. Siste reiseledersamling var 20. og 21. januar på Litteraturhuset i Oslo.

- Jeg er så stolt av reiselederne våre. De skaper trygghet på de mange turene våre og sørger for at turene gir kunnskap og varige holdninger, sier gründer Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun får støtte av Line Wormli som leder det praktiske og faglige arbeidet med reiselederne.

- Vi trenger å samles for å dele erfaringer, oppdatere kunnskap og arbeide sammen for å gjøre reisene våre enda bedre. Vi har reiseledere fra mange steder i landet og det er godt å føle på entusiasmen når denne store gruppen er samlet, sier Line.

Reiseledersamlingen, som også inkluderte utdeling av Blanche Majors Forsoningspris, tok opp mange temaer, både praktiske og ideologiske. Samlingen ble innledet av jurist, forsker og forfatter Olav Ofstad som stilte disse spørsmålene: Hva slags samfunn og samfunnsutvikling innebærer risiko for massedrap? Hvilke påvirkninger kan føre til at vi begår onde handlinger, og hvordan kan vi beskytte oss mot dem?

Ofstad stiller det grunnleggende spørsmålet: Hva slags samfunn innebærer risiko for massedrap? Og hva skjer med individer som kan utvikle seg til «monstre»?

En nøkkelfaktor er kollektivisme som gir grunnlag for autoritet og dominans. Kollektivet kan basere seg på en politisk orientering, etnisitet, religion eller rase, status og klasse eller nasjonalisme. Det dannes et bilde av at vår gruppe er best og at de andre ikke er like bra. Det kan føre til diskriminering, trusselkultur og hat.

Et sterkt gruppepress kan gjøre mennesker til monstre. Vi mister oss selv som individer og blir en del av gruppen. Rolle- og normforventningen gir oss en følelse av autoritet og dominans og en tro på at vi har rett til å styre. Vi kan påvirkes sterkt av propaganda og brutaliserende medier. Hvordan kan vi unngå dette? Vi må definere verdiene våre tydeligere, beslutte oss for å følge dem, forstå utfordringene og stå opp for verdiene når de trues. Ungdom må hjelpes til å definere seg selv, sa Olav Ofstad i sitt foredrag.

Aktive Fredsreiser har på reiser til konsentrasjonsleirer vist norsk ungdom grusomhetene som skjedde under andre verdenskrig. Reisene, i tillegg til for- og etterarbeid, har satt ungdom i stand til å ha holdninger som i dag beskytter oss mot krig, konflikt, alvorlige brudd på menneskerettigheter og et samfunnsutvikling i mer totalitær retning. Men dette arbeidet må hele tiden fornyes og utvikles og Olav Ofstads foredrag ga grunnlag for gode diskusjoner blant reiselederne.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE