Nytt turprogram fra Aktive Fredsreiser

Helga og elever

Aktive Fredsreiser har i disse dager sendt ut et nytt turprogram til skoler og andre interesserte grupper i hele landet. Mange skoler har allerede meldt seg på turer til høsten og flere planlegger klasseturer i løpet av året eller neste år.

- Skoleturene er mer aktuelle og viktige enn noen gang, sier Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun får støtte av svært mange av elevene som har reist på tur og som sitter igjen rike på opplevelser og kunnskap.

Ungdom fra hele landet sitter med varige minner etter å ha reist med Aktive Fredsreiser. De forteller oss om sterke opplevelser og en dypere forståelse av hva krig og alvorlige brudd på menneskerettighetene kan føre til. For mange skaper turene holdninger og engasjement som varer livet ut.
Sina, Mohamed og Leonore fra Risør er blant dem som, i en samtale med Helga Arntzen, trekker fram hvor viktige turene er. Nå går de tre på videregående skole, men håper nye kull av elever ved ungdomsskolen får mulighet til å delta på klassetur med Aktive Fredsreiser.

Elever

Her er noen av elevenes utsagn:
«Opplevelsen med å se og oppleve stedene der det har skjedd gjør erfaringene helt unike. Det er vanskelig å se alt for seg gjennom undervisning på skolen, ved å lese eller se filmer.  Å besøke minnestedene gir en helt egen opplevelse.»

«Selve bussreisen gjør også at vi kobles sammen og blir bedre kjent med hverandre i klassen og med elever fra andre klasser. Vi har en sterk, felles opplevelse å tenke tilbake på og snakke om.»

«Klasseturene skaper engasjement. Etterpå tenker vi over hva vi selv kan gjøre og hvordan vi kan bidra til å arbeide for et trygt og rettferdig samfunn.»

«Reiseledere, guider og tidsvitner gir oss kunnskap, slik at vi hele tiden lærer noe. Samtidig har vi også tid til å koble av og ha det fint sammen.»

- Aktive Fredsreisers skoleturer er viktige og nødvendige, sier Helga Arntzen, grunnlegger og ideolog i Aktive Fredsreiser
-Vi lever i en dramatisk tid der det er kamp om sannheten. Vi blir usikre på hva som foregår rundt oss i dag og hva som har skjedd i historien før oss. Vi trenger mer enn noen gang å dokumentere og  forklarer krigens grusomheter og diskutere hva som gir muligheter for fred og forsoning. Ungdom må få muligheten til å forme sine egne holdninger gjennom å se hva som skjedde, lære av historien og sammen tenke over hvordan vi kan gjøre verden bedre. Det er en stor og viktig oppgave der Aktive Fredsreiser bidrar, sier Helga.

Hun legger til:
- Aktive Fredsreiser setter skoleturene inn i en gjennomarbeidet pedagogisk ramme. Det ideelle er at skolene arrangerer turen og inkluderer dette i undervisningen også før og etter turen. Da inkluderes også lærere i opplevelser og erfaringer elevene har med seg. Står en foreldregruppe bak turen, bidrar vi også med et solid pedagogisk opplegg. Dette ivaretas ikke minst av våre erfarne reiseledere, tidsvitner og lokale guider. Vår «undervisningskoffert» gir kunnskap i et historisk spenn fra andre verdenskrig til vår tid. Vi legger ikke minst vekt på hva som kan forebygge hat, ekstremisme og brudd på menneskerettigheter, sier Helga Arntzen. Hun minner om at dette passer inn i skolenes læreplan.

Skolens læreplan sier at skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elever skal lære å løse konflikter på en fredelig måte. Elevene skal også tilegne seg kunnskap om menneskerettighetene.

Se det nye turprogrammet/skolekampanjen (ny fane pdf fil)

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE