Aktive Fredsdager i Risør 2004

Av Oddvar Schjølberg

18. og 19. juni sto i fredens tegn i Risør. For tredje gang ble det arrangert Aktive Fredsdager med utdelingen av prisen "Fangenes Testament".
Det var Aktive Fredsreiser, med Helga Arntzen som primus motor som nok en gang arrangerte disse spesielle dagene.

Gunnar KnudsenEtter at Vidar Fjeldstad hadde ønsket velkommen til arrangementet som ble holdt i Risørhuset, var det tidsvitnet Gunnar Knudsen som foretok åpningen av Aktive Fredsdager i Risør. Knudsen har nettopp kommet tilbake fra Normandie hvor han mottok den franske æreslegionens medalje av den franske presidenten.

Det var også hilsen og appell ved Blanche Major. Hun har vært med helt siden Helga Arntzen startet opp med tematurene til Polen og Tyskland, og hun er også Aktive Fredsreisers beskytter.

Tidsvitnet Bernt H. Lund hadde et innlegg under temaet "Vårt felles ansvar", mens Tollef Larsson holdt foredraget "Hvorfor en pris som Fangenes Testament?"
Det var Tollef Larsson, som ga Helga Arntzen - grunnleggeren og daglig leder av Aktive Fredsreiser - ideen til "Fangenes Testament".

TidsvitneneHelt siden han satt i fangenskap har Tollef Larsson ønsket at vi som samfunn skulle sette et sterkere fokus på hva vi har lært om "det ondes problem". Det er spesielt disse tre punktene Larsson ønsker det skal legges større vekt på:

  • Hvordan oppstår konflikter - og hvordan kan vi løse dem?
  • Hvorfor tyr mennesker i den moderne verden til vold som et redskap for å løse konflikter?
  • Dersom ikke konfliktene kan løses, hvordan kan vi da leve med dem - uten vold og terror?

Tidsvitnene overrekkes blomsterDen arven som Tollef Larsson og Aktive Fredsreiser ønsker å gi videre er kunnskap. Derfor utdeles prisen til personer eller gruppe som har gjort noe spesielt for å sette fokus på bekjempelsen av ondskap og folkemord, og som samtidig har formidlet kunnskap om konflikt- og fredskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest.

Daglig leder av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen kom i sitt innlegg inn på viktigheten av å spre kunnskap.

Prisen Fangenes Testament utdeles av Aktive Fredsreiser i samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO), og det er opprettet til minne om de norske konsentrasjonsleirfangene som satt fengslet under naziregimet.

Prisvinner Arne Johan Vetlesen

Prisen ble første gang utdelt i 2002 og den gikk da til Bernt Hagtvet. Året etter var det Hanne Sophie Greve som mottok prisen, og dette året gikk prisen til professor Arne Johan Vetlesen ved Filosofisk Institutt.
Vetlesen fikk prisen for sine mange viktige bidrag til debatten om ondskap og folkemord, og sitt utrettelige forsvar for menneskeverd og etikk.
Han har skrevet om disse temaene helt siden han startet sin filosofiske forskning på 1980-tallet. Ikke minst har han klart å kaste nytt lys over sentrale tenkere ved å sette fokus på deres syn på menneskeverdet. Han har nylig også utgitt essaysamlingen "Menneskeverd og ondskap".
Det var boken om Herman Sachnowitz - "Det angår også deg" - som egentlig la grunnlaget for Vetlesens karriere. For det var denne boken som åpnet for et helt liv med spørsmålet "Holocaust - hvordan kunne det skje?" som det sentrale utgangspunkt for forskningen. Siden leste han alt han kunne komme over om dette emnet.
Arne Johan Vetlesen har også tatt doktorgrad på "Følelsenes rolle i moralsk opptreden."

Risør kirkeÅrets pris ble overrakt av filosof Henrik Syse fra Prio og Helga Arntzen fra Aktive Fredsreiser. Syse sa bl.a. at Arne Johan Vetlesen var som laget for statuttene som ligger til grunn for utdelingen.

Sangeren Oddvar Hummelvoll og pianist Kjell Stavelin bidro sammen med den 11-årige fiolinisten Emile Norum Gudim til å gi arrangementet et høyt musikalsk nivå.
Barnekoret fra Risør Sangskole var også med på å legge en flott ramme rundt arrangementet i Risørhuset, da de etter å ha sunget delte ut en rød rose til hver og et av de mange tidsvitnene som var tilstede.

Økumenisk fredsgudstjeneste i Risør kirke.

Presten i RisørSøndag formiddag ble det arrangert en Økumenisk fredsgudstjeneste i Risør kirke. Her var det innslag fra flere forskjellige trossamfunn. Bl.a.. den Katolske Kirke, det Mosaiske Trossamfunn, Baptistkirken og Metodistkirken.
Den tyske presten Manfred Fischer fra Versöhnungskirche i Berlin var også med og deltok, og han informerte også litt om det spesielle prosjektet som drives i Bernauerstrasse.
I den fullsatte kirken var det også solosang ved Oddvar Hummelvoll, og fiolinisten Emilie Norum Gudim imponerte med sitt spill.

KirkekaffeEtter gudstjenesten var det kirkekaffe, på kirkebakken, og det var riktig mange risøringer som benyttet anledningen til å hilse på så vel prisvinner som tidsvitner.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE