FN's internasjonale menneskerettighets dag 10. desember

Aktive Fredsreiser og Amnesty markerer dagen med nedleggelse av stein i Fredsparken og foredrag om FNs menneskerettighetsarbeid ved daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth.

Dagen representerer verdens menneskerettighetsdag.

Logo Menneskerettighetsdagen 2009Dagen setter fokus på rettighetene vi alle har i lys av å være menneske og belyser brudd på menneskerettighetene. Aktive Fredsreiser og Amnesty inviterer til markering av dagen.

Den 10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt og dagen har vært en merkedag siden 1950. Ved signering av erklæringen ble menneskerettighetene gjort universelle - de gjelder for alle mennesker i hele verden. Allikevel er det ofte slik at det er de menneskene som aller mest trenger beskyttelse av menneskerettighetene som ikke vet at de eksisterer. Derfor er det fremdeles viktig å drive opplæring og informasjonsarbeid om menneskerettighetene.

Årets viktigste dag

For Aktive Fredsreiser er 10. desember en av årets viktigste merkedager. Menneskerettighetene er et bærende element på Aktive Fredsreisers skoleturer, og i arbeide med å skape en mer rettferdig og fredelig verden, er innfrielsene av menneskerettighetene, for alle, en forutsetning. Aktive Fredsreiser og Amnesty har gått sammen om å markere dagen og inviterer både til appell og steinnedleggelse i Fredsparken og foredrag i Fredshuset.

Årets stein

I Fredsparken ligger det en stein for enhver vinner av Nobels Fredspris og det har allerede blitt en tradisjon at samme dag som prisen overrekkes i Oslo, legges en ny stein i Fredsparken. I år bærer denne steinen Barack Obamas navn og elever fra Risør Ungdomsskole holder appell under seremonien.

Menneskerettighetsakademiet

I kveld er det Menneskerettighetene som står i fokus og det er en verdig foredragsholder som kommer til Fredshuset for å fortelle om FNs menneskerettighetsarbeid. Daglig leder ved Menneskerettighetsakademiet, statsviter Lillian Hjorth, har undervist om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på Balkan, Hviterussland, Russland, USA og i Norge.

Arrangementene er selvfølgelig for alle.

For mer informasjon, ta kontakt med Aktive Fredsreiser.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE