Right Sidebar

Noe tekst her

Tysk fortjenstorden til Helga Arntzen

Tildeling av Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden til Helga Arntzen

Forbundspresident Christian Wulff har tildelt Helga Arntzen fra Risør Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden (Verdienstkreuz am Bande).

Helga Arntzen og ambassadør Detlev Rünger
Helga Arntzen og ambassadør Detlev Rünger. (© Deutsche Botschaft Oslo)

Ordenen ble overrakt av ambassadør Detlev Rünger i Oslo den 14. desember 2011.

Helga Arntzen, opprinnelig tysk statsborger, flyttet til Norge i 1965 og har i mange år innehatt norsk statsborgerskap. I 1998 etablerte hun organisasjonen "Aktive Fredsreiser - Travel for Peace" som har som målsetning å la norske ungdommer få reise til Tyskland for å lære om hvilke lidelser totalitære regimer som nasjonalsosialismen og det kommunistiske diktaturet innebar.

Reisene går blant annet til konsentrasjonsleirene Sachsenhausen og Ravensbrück samt til minnesmerker i Berlin. Samtidig med at skoleelevene blir konfrontert med konsekvensene av forfølgelse og undertrykkelse lærer de også om rettsstatens betydning.

Takket være Helga Arntzens usedvanlig store personlige engasjement gjennom mange år har mange tusen norske ungdommer fått muligheten til å oppleve Tyskland og Berlin som eksempler på det som på tysk kalles "aktive Vergangenheitsbewältigung". På norsk kan man si at det beskriver det å minnes, det å forstå og det å takle fortiden - og dermed også det å ta et aktivt oppgjør med fortiden.

Helga Arntzen tildeles fortjenstordenen for sin innsats for de tysk-norske forbindelsene.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE