Fangenes Testament tildeles Eimund og Vebjørn Sand

10. juni skal prisen «Fangenes testamente» deles ut for 20. gang. Det skjer på Fredshuset i Risør. Årets pris tildeles kunstnerne Eimund og Vebjørn Sand for deres kunstinstallasjon Roseslottet i Oslo.

Brødrene Eimund og Vebjørn Sand

Prisen ble delt ut første gang i 2002, og har blitt delt ut hvert år siden, bortsett fra i pandemiårene 2020 og 2021.

Prisen som går til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest, deles ut i Risør av Aktive Fredsreiser i samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO).

Daglig leder i Aktive Fredsreiser Helga Arntzen sier: Eimund og Vebjørn Sand fortjener en pris for sitt engasjement for både tidsvitner og krigsfanger i arbeidet med Roseslottet ved Frognerseteren.
I begrunnelsen for hvorfor nettopp brødrene Sand skal få Fangenes Testamente 2023 står det blant annet:

Roseslottet representerer et enestående vitnesbyrd om kampen mot ondskap og troen på demokrati, rettsstat, menneskerettigheter og menneskeverd. Målet med Roseslottet er å fortelle om disse verdiene og deres viktighet gjennom malerier og installasjoner som forteller om Den andre verdenskrig. Navnet «Roseslottet» er på gripende vis inspirert av den tyske motstandsgruppen Die weisse Rose (Den hvite rose).

Den andre verdenskrigs brutalitet og den ideologien som forårsaket den, representerer et angrep på menneskets verdighet som aldri må glemmes. Målet med å fortelle historien om Den andre verdenskrig er imidlertid ikke hevn eller sinne, men ønsket om å lære og om å bygge en bedre verden.

Roseslottet bidrar til dette på en imponerende måte. Roseslottet forteller oss om verdier som vi må verne, og som vi aldri skal ta for gitt på en måte som appellerer til både gamle og unge.

Brødrene Sand har gjennom sitt verk oppfylt kriteriene for prisen «Fangenes Testamente», ved at de gjenforteller for nye generasjoner en livsviktig fortelling om verdibeskyttelse og menneskelig verdighet. Den type formidling er krevende – og den er viktig.

Derfor får Eimund og Vebjørn Sand prisen Fangenes Testamente for 2023.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE