Forsiden - Forsoningsprisen - Blanche Majors Forsoningspris 2018Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossReisegarantifondetNorsk reiselivsforening

Blanche Majors forsoningspris til Nina Grünfeld

Den 12. januar ble Nina Grünfeld tildelt Blanche Majors forsoningspris fordi hun gjennom sin kunstneriske virksomhet har satt forsoning mellom religionene på dagsorden.

Hennes kunstneriske virksomhet omfatter både det humanitære smykkeprosjektet Coexista (hvor overskuddet går til å bekjempe islamofobi, antisemittisme og ekstremisme), samt undervisningsvirksomhet, bøker og filmer.

Ikke minst har hun gjennom sin film ”Ninas barn” gjort mye for å minne om behovet for solidaritet, kunnskap og omsorg – og for å holde i live historien om hva som skjedde med jødene i Norge under Den andre verdenskrig, alt i forsoningens tjeneste.

I en verden med økende antisemittisme – men også med økende islamofobi - er det viktig med mange stemmer som kan formidle håp og snakke om forsoning på tvers av religioner med ulike virkemidler.

Nina Grünfeld gjør det gjennom sin kunstneriske virksomhet.

Vi gratulerer!

Det var en høytidelig seremoni der Anine Kierulf holdt et foredrag om menneskerettigheter, hatretorikk og ytringsfrihet.

Ellinor Major holdt et foredrag om sin forskning rundt spørsmålet om KZ-syndromet kan videreføres til neste generasjon.

Henrik Syse holdt en appell om forsoning, og Nina Grünfeld holdt en flott takketale der hun bl.a. fortalte om sitt virke.

 

 

Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen skal peke på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært, i konflikt.

Det er ideologen og gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som har tatt initiativet til prisen. Prisen er på 50 000 kroner, samt et diplom og en medalje.

 

 

 

Blanche Major var 19 år da hun sammen med 33 andre slektninger ble sendt til Auschwitz. 32 av dem ble drept i gasskammeret.

Bare Blanche og en søster overlevde. ”Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men jeg er sikker på at vi kan gjøre noe med fremtiden. Vi må tilgi for å komme videre”, sa Blanche Major.

Blanche Major var Aktive Fredsreisers beskytter, og minner oss hver dag om at forsoningsprosesser er avgjørende for håpet om en bedre verden.