Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossAsgeir Føyen

Asgeir Føyen mottar Blanche Majors Forsoningspris med tanke på det langsiktige relasjonsbaserte ledertreningsprogrammet han startet i Midtøsten i 2002.

Asgeir FøyenAsgeir Føyen (49)er utdannet sivilingeniør og har siden 1988 hatt ulike lederstillinger i privat næringsliv. Parallelt har Asgeir vært engasjert i utviklingsarbeid i Afrika, Asia, Øst-Europa og Midtøsten.

I 1994 begynte Asgeir å engasjere seg i Midtøsten gjennom Interconsult. I regi av stiftelsen CESAR var han i perioden 1996-2000 fulltidsengasjert som prosjektdirektør og medfasilitator for forskjellige initiativ knyttet til konflikter rundt de knappe vannressursene i Midtøsten.  Dette omfattet Libanon, Israel, Palestinske selvstyreområder, Syria, Irak, og Tyrkia.

I 2001 tok familien Føyen initiativet til å etablere Stiftelsen Abildsø gård.  Stiftelsen har som formål å ta vare på Abildsø gård som nasjonal kulturarv (fredet av Riksantikvaren i 1997) og benytte den til samfunnsnyttige formål.  Arbeidet er både lokalt og internasjonalt og handler om å engasjere seg i endringsprosesser som er ønsket av de som omfattes av arbeidet. Føyen mener det er viktig å arbeide langsiktig i forhold til mennesker og samfunn som ønsker hjelp.

”Det tar tid å bygge tillit og skape gode samfunnsendringer.
 Mye kan derimot raskt rives ned.
Det tar 100 år for et tre å vokse seg solid og vakkert,
 mens treet kan hugges ned på en times tid”.

”Mange sider av vårt samfunn i dag synes lite villig til å arbeide i erkjennelsen av at viktige endringsprosesser krever langsiktighet. Det vi trenger er gode visjoner som oppmuntrer til utvikling av sterke menneskelige relasjoner og omsorg for hverandre”, sier prisvinner Asgeir Føyen.

I tråd med disse tankene har Føyen tatt initiativ til følgende prosjekter både lokalt og internasjonalt:

Skolegård.
En alternativ skoledag for barn som trenger å øke sin mestringsfølelse for å fungere bedre de øvrige dagene på skolen. Ca. 50 % av de barna som deltar i skolegården har innvandrerbakgrunn. Mange av dem kommer fra nåtidens konfliktområder.

Arbeidstrening.
For unge voksne som av forskjellige årsaker ikke har fullført skolegang eller kommet ut i arbeid. Målsettingen er å hjelpe den enkelte til å mestre egen livssituasjon bedre gjennom faglig og sosial trening. Et annet element består av å utvikle kompetanse som er interessant for arbeidsmarkedet.

Midtøsten  - MEP
MEP er et langsiktig relasjonsbasert ledertreningsprogram som pr. i dag har arabiske, jødiske, og norske deltagere.  Prosessen har som mål å gi fremtidens ledere i regionen (innenfor forskjellige samfunnsområder) en mulighet til sammen å bestemme en ny retning, i tråd med felles visjon, eget tempo og innhold. MEP prosessen skal oppmuntre og trene mennesker til å ta samfunnsansvar på en måte som bidrar til fred og forsoning. Kjernegruppen i programmet har deltatt siden oppstart i 2002. Disse personene fra Midtøsten danner i dag grunnmuren for prosessen og er toneangivende for hva som vil være mulig å oppnå.  Det er disse personenes oppgave å inspirere mennesker fra forskjellige samfunnsområder til å ta del i visjonen, i felles initiativ og prosjekter.
Sommeren 2009 tok gruppen et stort nytt skritt med å invitere låtskrivere fra Midtøsten, USA og Norge til å være med i arbeidet. Samarbeidet ga gode resultater og nye samfunnsgrupper vil bli inviterte til å være med fra 2010.

MEP deltagerne ble i 2004 enige om følgende visjon for sitt engasjement:
“We believe that it is possible to create a Middle East that is peaceful, open and prosperous.
 A place where human life is highly valued and the quality of life is steadily improving; where justice and human rights are respected; where religious, cultural and political diversity is both appreciated and secured through mutual trust and freedom of expression. “

For mer informasjon henvises til www.abildso.org