Fengsel fikk forsoningspris

Tom Eberhardt og Helga Arntzen

Blanche Majors Forsoningspris 2014 gikk til Bastøy Fengsel for deres humanøkologiske prosjekt. Fengselsleder Tom Eberhardt ble overrakt prisen som består av 50.000 kroner og en sølvmedalje, av jurymedlem Helga Arntzen.

- Bastøy fengsels anvendelse av humanøkologiske prinsipper er i tråd med statuttene som ligger til grunn for prisen. Vi er derfor stolte over å kunne tildele årets Forsoningspris til Bastøy Fengsel, sier jurymedlem og leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen.

- De straffedømte blir ikke bra mennesker av å behandles dårlig. Samfunnssikkerhet skapes ikke med dårlig soningsforhold. På vår humanøkologiske øy jobber vi for å bringe folk tilbake til samfunnet som gode naboer. Forsoning er noe av det vakreste som kan skje mellom mennesker og jeg tror også det er noe av det vakreste som kan skje mellom mennesker og samfunn. Jeg har tro på Bastøy fengsel, sa fengselsleder Tom Eberhardt før han takket for prisen og lovte at fengselet skulle følge den prisbelønnede strategien videre.

Blanche Majors forsoningspris deles årlig ut til personer eller organisjasjoner som viser sterkt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk. Prisvinneren må ha utmerket seg i forsvar for menneskers likeverd, dette er en hovedfaktor i alle forsoningsprosesser. Bastøy Fengsel er med dette i godt selskap. HKH Kronprins Haakon og Konfliktrådet mottok Blanche Majors forsoningspris i henholdsvis 2012 og 2013.

Juryens begrunnelse for årets prisutdeling: Bastøy Fengsel, etablert i 1984, er innen nasjonal og internasjonal kriminalomsorg kjent for sin anvendelse av humanøkologiske prinsipper i møte med de innsatte. Pedagogikken søker å ivareta menneskets verdighet ved å erstatte ydmykelse og tvang med en visjon om det frie, ansvarlige mennesket. Ved Bastøy rekker således den økologiske utfordringen ut over det spesifikke naturvern.
Åpenhet, evnen til å lytte, mot til å vedgå feil samt rom for tilgivelse, er sentrale elementer i kulturen her.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE