Forsoningspris til Bastøy fengsel

Bastøy fengsel

Blanche Majors Forsoningspris 2014 går til Bastøy fengsel for deres humanøkologiske verdisyn og forståelse. Prisutdelingen finner sted lørdag 1. november på Landeskogen Peace Center i Bygland.

- Prisen tildeles personer eller institusjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoningsprosesser og arbeider for å fremme menneskeverd og toleranse. Bastøy fengsels anvendelse av humanøkologiske prinsipper er i tråd med disse statuttene, og vi er stolte over å kunne tildele dem årets Forsoningspris, sier jurymedlem og leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen.

Juryen er, i tillegg til Helga Arntzen, sammensatt av  Vidar Fjeldstad og filosofene Tore Frost (UIO) og Henrik Syse (PRIO).  I deres begrunnelse for tildelingen står det:
“Bastøy Fengsel, etablert i 1984, er innen nasjonal og internasjonal kriminalomsorg kjent for sin anvendelse av humanøkologiske prinsipper i møte med de innsatte. Pedagogikken søker å ivareta menneskets verdighet ved å erstatte ydmykelse og tvang med en visjon om det frie, ansvarlige mennesket. Ved Bastøy rekker således den økologiske utfordringen ut over det spesifikke naturvern. Åpenhet, evnen til å lytte, mot til å vedgå feil samt rom for tilgivelse, er sentrale elementer i kulturen her”.
Prisutdelingen foregår på Landeskogen Peace Center 1. november klokken 15.00, og blir ledet av Vidar Fjellstad. Erik Såheim, tidligere direktør ved Bastøy Fengsel holder hovedtalen med tittelen ”Vår felles fremtid - Et human økologisk perspektiv”.

Arrangementet avsluttes med åpning av utstillingen ”Den kalde krigen”. Utstillingen er en del av 25 års markeringen for Berlinmurens fall 9. november.

Blanche Major

Som 19-åring ble Blanche Major sendt til Auschwitz- Birkenau sammen med 33 slektninger. Bare Blanche og søsteren overlevde. For mange var det uforståelig at Blanche stadig gjentok at hun hadde tilgitt nazistene, at hun ikke ville vie livet sitt til å hate. Men samtidig la hun vekt på at vi heller ikke skulle glemme det som hadde skjedd. Gjennom å holde historien levende, mente hun at kunnskapen kunne brukes til å skape en bedre framtid.  Helga Arntzen, ble inspirert av Blanches holdning, og opprettet Blanche Majors Forsoningspris i 2003

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om Blanche Majors bortgang i april i år. Hun var en uerstattelig ressurs for Aktive Fredsreiser, og vi minnes henne med dyp takknemlighet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE