Prisutdeling Blanche Majors forsoningspris

Årets pris deles mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Al-Noor Islamic Centre, Bærum.

Prisutdelingen skjer lørdag den 25. januar kl. 15 til 17 på HL-senteret, Huk Aveny 56, Bygdøy.

Arrangementet et åpent og gratis.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn tildeles prisen for sin innsats som samfunnsbygger i en tid preget av politisk polarisering og ekstremisme.
Ved siden av arbeidet med å sikre medlemmene likeverd og likebehandling i samfunnet, er rådets primæroppgave å styrke dialogen mellom mennesker med ulikt ståsted på tros- og livssynsfeltet. I en atmosfære hvor ytringsfriheten holdes i hevd, søkes det å bygge en plattform for samtale - ikke minst når det røyner på. Kommunikasjon motvirker stereotyper og fordommer.
Når det erfares at ukjente trossystem og ideinnhold får et ansikt - når gode relasjoner etableres - kan aktuelle gnisninger dempes og konflikter forebygges. Dialoggrupper finnes i de fleste norske byer.

Al-Noor Islamic Centre

Al-noor Islamic Center

Al-Noor Islamic Centre tildeles prisen for den opptreden som ble vist da de strakte ut en hånd i etterkant av terrorangrepet senteret ble utsatt for i august 2019.
Takket være resolutt inngripen fra en årvåken tilstedeværende, var det ingen som omkom i moskeen. Rett før angrepet var imidlertid terroristens stesøster tragisk blitt drept.
Al-Noor har uttrykt støtte og medfølelse til jentas familie, og slik bidratt til å vektlegge forsoning, nærvær og omsorg i en særdeles vanskelig livssituasjon. Dette har vært av stor betydning både for de involverte - og for hele kommunen.

-->

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE