Forsoningspris til Jan Egeland

Jan Egeland og Helga Arntzen under prisutdelingen

Jan Egeland har i mange år vært en utrettelig og utholdende forkjemper for å høyne bevisstheten om lidelse og konflikt, og samtidig for å skape kunnskap og bevissthet om de faktiske mulighetene vi har for å redusere lidelse og løse konflikter. Han har i all sin virksomhet vektlagt at alle mennesker skal få sine grunnleggende menneskerettigheter beskyttet. Han er opptatt av at vi skal arbeide for å skape samfunn der mennesker kan leve sammen i fred, og der forsoning mellom forskjellige synspunkter og livsoppfatninger er en bærebjelke.

Jan Egeland er i dag generalsekretær i Flyktninghjelpen. Han har tidligere vært visegeneralsekretær i FN, direktør i Human Rights Watch Europe, statssekretær i Utenriksdepartementet, generalsekretær i Norges Røde Kors og direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han har også vært spesialutsending for FNs generalsekretær til Colombia, og han leder nå det meget krevende arbeidet for humanitær bistand til Syria, som del av de internasjonale forhandlingene om Syrias fremtid i Genève.

Jan Egeland står for svært mange av de idealene som Blanche Majors forsoningspris handler om: viljen til å kjempe for enkeltmenneskers rettigheter i konflikt; vektleggingen av fredsarbeid, dialog og forsoning mellom enkeltmennesker og grupper; og viktigheten av å spre et budskap om den forpliktelsen vi i den rike del av verden har for å bidra til forsoning og håp for mennesker som er på flukt eller som på annet vis er ofre for konflikt og undertrykkelse.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE