Blanche Majors forsoningspris 2017 til
Michael Melchior

Michael Melchior
Overrabbiner Michael Melchior

Overrabbiner Michael Melchior tildeles Blanche Majors forsoningspris for sitt livslange arbeid for dialog og forsoning mellom folkeslag og religioner både i Norge og i Midtøsten.

Som overrabbiner for det jødiske samfunnet i Norge bidro han til å legge mye av grunnlaget for den åpenhet og det samarbeid som eksisterer idag mellom religions- og livsynsgrupper.

Som leder for "the Elie Wiesel Foundation" organiserte han den første internasjonale konferansen om "Hatets anatomi" - noe som førte til at han engasjerte seg i fredsprosessen i både Nord-Irland og andre steder i verden.

Etter å ha flyttet til Israel har han fortsatt å bruke arbeidet med brobygging, dialog og samarbeid mellom religiøse og sekulære jødiske samfunn og mellom jøder og arabere i Israel.

Sammen med muslimske og kristne kolleger har han blant annet også tatt initiativ til ”The Middle East Religious Peace Initiative” - et inititativ som har hatt betydning for livene til både israelere og palestinere.

Seremonien er åpen for alle, og skjer på HL-senteret på Bygdøy (Villa Grande) kl.14 til 16 søndag den 14. januar 2018.

For mer informasjon kontakt bjorn@aktive-fredsreiser.no

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE