Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossDen vanskelige, men nødvendige viljen til forsoning

Åpningstale ved tilteling av Forsoningsprisen 2008, Elias Axelsen
Knut Henning Thygesen, ordfører Risør kommune.

Til det å forstå begrepet FORSONING knytter jeg ord som;
- Tilgivelse
- Rettferdighet
- Innrømmelse
- Forlate skyld
- Imøtekommenhet
- Oppreising
- Brobygging
- Romslighet
- Toleranse…

alle ord som jeg forbinder med noe jeg verdsetter.
Det å være en forsonende person eller ha en forsonende rolle ansees som positivt, noe stort.

Men forsoning er ikke noe som KOMMER LETT.
Forsoning må bygge på
djup innsikt,
harde kamper og
tungt arbeid,
- For å bli EKTE

En OVERFLATISK forsoning, for å skape en overflatisk fred, bygd på en LISSOMENIGHET som gir en ekkel BISAMAK er lite eller ingenting verd.
…den blir TILSYNELATENDE og FALSK

Så veien til forsoning er ikke lett å gå. Men den må gås.

Denne prisen fremmer forsoning som ide,
I en verden som trenger det.

I alt for stor grad preges vår tid av KONFLIKTSKAPERNES ARENA.
Uforsonlighet preger kampen
mellom religionene,
mellom kulturene og
mellom rasene
mellom økonomiene og politikken.

Denne uforsonligheten tydeliggjøres og dyrkes gjennom slagordet til verdens mektige; ”Den som ikke er med oss er mot oss.”

Denne prisen er en motvekt mot denne firkanttenkingen, mot å sette folk i bås, mot å fremme hat og mot å bygge murer.
Denne prisen er en erkjennelse av at det å komme fram til forsoning er krevende.
Den er en erkjennelse av hvor nødvendig
det er med forsoning for ikke å bli hengende ved det negative og destruktive,
men - FOR Å KOMME VIDERE