Klasseturer

Fordi vi tror store inntrykk gir varige avtrykk


KlasseturAktive Fredsreiser

Vi arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at det er deres egne holdninger og handlinger som er agjørende. Dette arbeidet gjør vi gjennom:
- Dokumentasjonsreiser
- Kunnskapsformidling
- Flerkulturell forståelse
- FNs Menneskerettigheter
- Fredskapende prosesser
- Rettferdig fordeling

Statlig tilskudd

Stortinget har øremerket 15 millioner kroner årlig til holdningsskapende skoleturer som bl.a. Aktive Fredsreiser arrangerer. Dette er en del av handlingsplanen mot antisemittisme. På denne måten kan vi bidra til at flere skal få mulighet til å reise på klasseturer. Det kan lære elevene mye om temaer som antisemittisme, menneskerettigheter og menneskeverd.

Skolebesøk

Helga Arntzen på skolebesøkHvis dere ønsker besøk fra oss for å få mer informasjon om ideologien bak turene, er det bare å ta kontakt.

Dette er et gratis tilbud fra Aktive Fredsreiser.


Nyheter

Fangenes Testament til brødrene Sand

Eimund og Vebjørn Sand

10. juni skal prisen «Fangenes testamente» deles ut for 20. gang. Det skjer på Fredshuset i Risør. Årets pris tildeles kunstnerne Eimund og Vebjørn Sand for deres kunstinstallasjon Roseslottet i Oslo.

Prisen som går til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest, deles ut i Risør av Aktive Fredsreiser i samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO).
Fangenes Testament til Eimund og Vebjørn Sand

28.02.2023

Holocaustdagen 27. januar 2023

Holocaust minnesmerke

Holocaustdagen, 27. januar er en årlig, internasjonal minnedag over ofrene for nazistenes ufattelige overgrep og forfølgelse av religiøse og etniske grupper før og under den andre verdenskrig.
Når 27. januar har blitt en internasjonal minnedag over Holocaust, er dette fordi vi vil vise ofrene respekt, men også fordi vi må verne om minnene på en slik måte at vi manøvrerer vekk fra ideologier hvor menneskeverd og menneskerettigheter har dårlige kår – eller er fullstendig fraværende.

Holocaustdagen 2023

27.01.2023

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE